სიახლეები ყველა სიახლე

 • საინფორმაციო ბრიფინგების განრიგი 2016 წლის 22 ოქტომბრის განმეორებითი კენჭისყრის დღისთვის

  საინფორმაციო ბრიფინგების განრიგი 2016 წლის 22 ოქტომბრის განმეორებითი კენჭისყრის დღისთვის

  21 ოქტომბერი, 2016

  ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ამომრჩევლების და ყველა დაინტერესებული მხარის დროულად ინფორმირების მიზნით, 22 ოქტომბრის დილის 08:30 სთ-დან პერიოდულად საინფორმაციო ბრიფინგებს გამართავს.

  დილის 07:00 საათიდან 24:00 საათამდე იმუშავებს როგორც ცესკოს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრი - 2 51 00 51, ისე ონლაინ ჩატი და ონლაინ ოპერატორი. შესაბამისად ყველას შეეძლება პასუხის მიღება არჩევნებთან დაკავშირებული ამა თუ იმ საკითხის შესახებ.

  საინფორმაციო ბრიფინგების განრიგი შემდეგია:

  8:30 სთ;

  12:30 სთ;

  17:30 სთ;

  20:30 სთ;

  განრიგი საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შეიცვალოს.

  სრულად
 • განკარგულება №540/2016

  განკარგულება №540/2016

  20 ოქტომბერი, 2016

  2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის, თვითმმართველი ქალაქის - ახალციხის მერისა და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურისთვის საარჩევნო ბიულეტენების და შემაჯამებელი ოქმების დაბეჭდვის პროცესზე დამკვირვებელთა დანიშვნის თაობაზე

  სრულად
 • საარჩევნო ადმინისტრაციაში რეგისტრირებულ/აკრედიტებულ სადამკვირვებლო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უფლებამოსილების ვადა გაუგრძელდათ

  საარჩევნო ადმინისტრაციაში რეგისტრირებულ/აკრედიტებულ სადამკვირვებლო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უფლებამოსილების ვადა გაუგრძელდათ

  20 ოქტომბერი, 2016

  საარჩევნო ადმინისტრაციაში რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებსა და მათ მიერ რეგისტრირებულ დამკვირვებლებს, უფლებამოსილების ვადა განმეორებითი კენჭისყრის/მეორე ტურის შედეგების გასაჩივრების ვადის ამოწურვამდე გაუგრძელდათ. (უფლებამოსილების ვადა გაუგრძელდებათ საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს და მათ დამკვირვებლებს იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრირებულები არიან იმ საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ, სადაც განმეორებითი კენჭისყრა/მეორე ტური იმართება).

  ცესკოში აკრედიტებულ მედია ორგანიზაციებსა და მათ წარმომადგენლებს კი  აკრედიტაცია განმეორებითი კენჭისყრის/მეორე ტურის საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე უგრძელდებათ. რაც შეეხება საოლქო საარჩევნო კომისიაში აკრედიტებულ მედიაორგანიზაციებს, მათ ასევე გაუგრძელდებათ აკრედიტაცია თუ ორგანიზაცია აკრედიტებულია იმ საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ, სადაც განმეორებითი კენჭისყრა/მეორე ტური იმართება.

  აღნიშნული გადაწყვეტილება ცესკომ 17 ოქტომბერს გამართულ სხდომაზე მიიღო. სხდომაზე მიღებული №69/2016 დადგენილების საფუძველზე, უკვე რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო და აკრედიტებულ მედია ორგანიზაციებს შეუძლიათ წარმომადგენლების დამატება განმეორებითი კენჭისყრის/მეორე ტურისთვის.

  დამკვირვებელთა რეგისტრაციისა და მედიის წარმომადგენელთა აკრედიტაციის მიზნით დამატებითი სიების წარდგენა შესაძლებელია შესაბამის საარჩევნო კომისიებში განმეორებითი კენჭისყრის/მეორე ტურის გამართვის დღემდე არაუგვიანეს მე-3 დღისა.

  სრულად
 • ცესკომ არჩევნების მეორე ტურისა და განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარების თარიღები განსაზღვრა

  ცესკომ არჩევნების მეორე ტურისა და განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარების თარიღები განსაზღვრა

  19 ოქტომბერი, 2016

  ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურისა და ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარების თარიღები განსაზღვრა.

  ცესკოს გადაწყვეტილებით საქართველოს პარლამენტის 8 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტური 48 საარჩევნო ოლქში 2016 წლის 30 ოქტომბერს გაიმართება, ასევე 30 ოქტომბერს გაიმართება თვითმმართველი ქალაქის - ახალციხის მერისა და თვითმმართველი თემების – ბოლნისისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტების გამგებლების 2016 წლის 8 ოქტომბრის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურიც.

  კომისიის გადაწყვეტილებით პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 8 ოქტომბრის რიგგარეშე არჩევნებისათვის  განმეორებით კენჭისყრა 22 ოქტომბერს დაინიშნა. განმეორებითი კენჭისყრა გაიმართება ორი საარჩევნო ოლქის ოთხ საარჩევნო უბანზე. №36 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №36.22.48 საარჩევნო უბანზე (მარნეული) გაიმართება პარლამენტის მაჟორიტარული არჩევნები, ხოლო №66 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №66.67.38, №66.67.79 და №66.67.108 საარჩევნო უბნებზე (ზუგდიდი) - როგორც პარლამენტის მაჟორიტარული, ისე გამგებლის არჩევნები.

  დღესვე კომისიამ მიიღო დადგენილებები, რომელთა თანახმადაც 2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისა და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხის განაწილებისა და გამოყენების წესი,  ასევე მეორე ტურისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესიც განისაზღვრა.

  დღევანდელ სხდომაზე ცესკომ საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვა სახელმწიფოში შექმნილ საარჩევნო უბნებში გამართული კენჭისყრის საბოლოო შედეგები შეაჯამა. საქართველოს პარლამენტის პროპორციული სისტემის არჩევნებში საზღვარგარეთ 4 816-მა  ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა.

  ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს გამართულ სხდომაზე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“  განცხადების  საფუძველზე თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისთვის, ამავე საარჩევნო ბლოკის მიერ წარდგენილი პარტიული სიიდან შემდეგი პირები მოხსნა: №9 ქეთევან ქოჩორაშვილი, №10 გიორგი ჩაჩანიძე, №11 ალექსი თაბუაშვილი, №12 ნიკოლოზ ბაჩილავა, №13 თორნიკე ხუციშვილი, №14 ნინო ბაბუნიძე.

  სრულად
 • ბათილი ბიულეტენების სტატისტიკა 2002 წლიდან დღემდე საქართველოში ჩატარებული არჩევნების მიხედვით

  ბათილი ბიულეტენების სტატისტიკა 2002 წლიდან დღემდე საქართველოში ჩატარებული არჩევნების მიხედვით

  18 ოქტომბერი, 2016

  ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საქართველოში ჩატარებული არჩევნების მიხედვით ბათილი ბიულეტენების სტატისტიკა მოამზადა. მონაცემები მოიცავს ბათილი ბიულეტენების საშუალო პროცენტულ მაჩვენებლებს 2002 წლიდან დღემდე.

  წინასწარი მონაცემების მიხედვით (19 ოქტომბრის მდგომარეობით), 2016 წლის პარლამენტის პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებზე ბათილი ბიულეტენების საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი 3,43%-ია, ხოლო მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების ბათილი ბიულეტენების პროცენტული მაჩვენებელი 4,11%-ია. საბოლოო მონაცემები გამოქვეყნდება საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად შეჯამების შემდეგ.

  იხილეთ დეტალურად ბათილი ბიულეტენების სტატისტიკა თითოეული არჩევნების მიხედვით 2002 წლიდან დღემდე.

  სრულად
 • „ქოლგების აქცია'' თბილისობის დღესასწაულზე

  „ქოლგების აქცია'' თბილისობის დღესასწაულზე

  16 ოქტომბერი, 2016

  „ქოლგების აქცია" გრძელდება. 16 ოქტომბერს ცესკომ და სწავლების ცენტრმა „ქოლგების აქცია" თბილისში გამართა. თბილისობის დღესასწაულზე ქუჩაში გამოსულ მოქალაქეებს ცესკოსა და სწავლების ცენტრის თანამშრომლებმა საინფორმაციო მასალა და ხმის მიცემის პროცედურების ამსახველი ბუკლეტები დაურიგეს.

  ცესკომ და სწავლების ცენტრმა „საარჩევნო ქოლგის" ქვეშ ბევრი ამომრჩეველი გააერთიანა, რომლებმაც არჩევნებში აქტიური მონაწილეობის მზადყოფნა გამოთქვეს და საარჩევნო ყუთში სიმბოლურად მწვანე ბარათები მოათავსეს წარწერით - მე აქტიური ამომრჩეველი ვარ.

  დღევანდელი აქციის მიზანი საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა  აქტიური მონაწილეობის წახალისება იყო. ქოლგების აქცია ცესკომ და სწავლების ცენტრმა 14 ოქტომბერს ქ. მცხეთაშიც გამართა.

  სრულად
 • ვაკანსია №50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე

  ვაკანსია №50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე

  14 ოქტომბერი, 2016

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევ კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე

  საოლქო საარჩევნო კომისია:

  საოლქო საარჩევნო კომისიის და დასახელება

  საოლქო საარჩევნო კომისიაში არსებული ვაკანსიები

  თანამდებობრივი სარგო

  1.

  №50 საჩხერე

  1 წევრი

  720 ლარი

   

  განაცხადები მიიღება 2016 წლის 15 ოქტომბრიდან 28 ოქტომბრის ჩათვლით, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (მის.: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ.);

  კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

  1. განცხადება (ივსება ადგილზე);
  2. საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ფოტოასლი ;
  3. უმაღლესი განათლების ( აგრეთვე აკადემიური ( სამეცნიერო ) ხარისხის – თუ აქვს ) დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოასლი ;
  4. ავტობიოგრაფია ან Curriculum Vitae (CV);
  5. კანდიდატის შრომითი ბიოგრაფია და არჩევნებში მონაწილეობის გამოცდილების აღწერა (თუ აქვს ასეთი გამოცდილება).
  6. ორი ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3X4;
  7. საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატის ფოტოასლი.

   

  შენიშვნა: საბუთების ჩაბარებისას კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს დიპლომისა და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის დედნები ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, რომელთა ასლების შესაბამისობის დადგენის შემდგომ დოკუმენტაცია უბრუნდება კანდიდატს.

  საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ პირებს 21 წლის ასაკიდან.

  სრულად

სიახლე