სიახლეები ყველა სიახლე

 • სამუშაო შეხვედრა ცესკოში

  სამუშაო შეხვედრა ცესკოში

  24 მაისი, 2017

  დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე, ცესკოს ვებ-გვერდის მცირე მხედველი მომხმარებლებისთვის ადაპტირების საკითხს განიხილავდნენ. შეხვედრის მონაწილეები საიტისთვის ფუნქციის დამატებაზე მსჯელობდნენ, რომელიც მცირე მხედველ მომხმარებლებს ვებ-გვერდზე ნავიგაციას გაუადვილებს.

  შეხვედრას, ცესკოში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის, ასევე ვებ-სტუდია „არტმედიის“ და საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.  

  ცესკომ ოფიციალური საიტი 2016 წელს განაახლა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, ახალი, მაქსიმალურად მომხმარებელზე მორგებული ვებ-გვერდი შექმნა, რომელიც ქართულ ინტერნეტ სივრცეში პირველი, სრულად ადაპტირებული საიტია უსინათლო პირებისთვის.

  საარჩევნო ადმინისტრაცია მუდმივად ზრუნავს საკუთარი სერვისების გაუმჯობესებაზე; შესაბამისად,  სამუშაო შეხვედრების ფორმატში, კონსულტაციების საფუძველზე გადაწყდება თუ რა დამატებითი ფუნქციები იქნება ეფექტური, რომ ვებ-გვერდი თითოეული მომხმარებლის საჭიროებების მიხედვით განახლდეს.

  სრულად
 • სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია იწყება

  სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია იწყება

  23 მაისი, 2017

  2017 წლის 20 ივნისიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები იწყება.

  სერტიფიცირების მიზანია საქართველოს მოქალაქის საარჩევნო კანონმდებლობის ცოდნისა და ზოგადი უნარების დადგენა, შემდგომში საარჩევნო ადმინისტრაციის მაღალკვალიფიციური მოხელეების შერჩევის მიზნით.

  სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარებას უზრუნველყოფს სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი (სწავლების ცენტრი).

  გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია ხორციელდება 2017 წლის 30 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით, 24:00 საათამდე, ელექტრონული ფორმით, შემდეგ მისამართზე: http://registration.cec.gov.ge/

  ელექტრონული ფორმით რეგისტრაციისთვის უნდა შეივსოს ელექტრონული განაცხადის გრაფები - პირადი ნომერი (საქარველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მიხედვით) და გვარი. ამის შემდეგ  ავტომატურად ივსება ელექტრონული განაცხადის შემდეგი ველები - სახელი, დაბადების თარიღი, სქესი და მისამართი. სასურველია მოხდეს საკონტაქტო ინფორმაციის ველის შევსებაც - ტელეფონი და ელ-ფოსტა.

  გამოცდის ჩაბარების მსურველს რეგისტრაციისას ეძლევა შესაძლებლობა თავისი შეხედულებისამებრ შეარჩიოს გამოცდაზე გამოცხადების თარიღი და დრო.

  შევსებული ელექტრონული განაცხადის გაგზავნისთანავე გამოცდის ჩაბარების მსურველი ავტომატურ რეჟიმში ელექტრონულად იღებს შეტყობინებას რეგისტრაციის დადასტურების შესახებ (გამოცდაზე გამოცხადების თარიღის, დროისა და ადგილის მითითებით).

  სასერტიფიკაციო გამოცდები ჩატარდება მისამართზე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ. (ცესოს შენობა).

  გამოცდის ჩაბარების მსურველებს რეგისტრაციის მიზნით აგრეთვე  შეუძლიათ მიმართონ სწავლების ცენტრის სასერტიფიკაციო გამოცდის სამდივნოს, 2017 წლის 30 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ. (10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შაბათ - კვირისა და უქმე დღეების გარდა). სამდივნოს უნდა წარედგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი.

  იხილეთ გამოცდის ჩატარების წესი

  იხილეთ გამოცდის ტესტები

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 261 21 11 (17)

  სრულად
 • დასრულდა საინფორმაციო-სასწავლო პროექტის „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ მორიგი ეტაპი

  დასრულდა საინფორმაციო-სასწავლო პროექტის „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ მორიგი ეტაპი

  23 მაისი, 2017

  2017 წლის 19 მაისს საჯარო სკოლებში დასრულდა საინფორმაციო-სასწავლო კურსის „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ მორიგი ეტაპი, რომელიც ცესკომ და სწავლების ცენტრმა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით განახორციელა. სასწავლო კურსის მიზანია ახალგაზრდებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდა. პროექტი განხორციელდა საქართველოს 68 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტში და მაღალმთიან რეგიონში.

  პროექტში მონაწილეობა მიიღო 93 საჯარო სკოლის XI-XII კლასის 1595-მა მოსწავლემ, რომლებსაც გადაეცათ სერტიფიკატები. საინფორმაციო-სასწავლო კურსის ფარგლებში საჯარო სკოლების მოსწავლეები გაეცნენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა: არჩევნების ისტორიული ექსკურსი და თანამედროვეობა, არჩევნები და დემოკრატია, საარჩევნო ადმინისტრაცია და ამომრჩეველი, არჩევნებში ჩართული სხვა მხარეები. კურსის ბოლოს მოსწავლეებმა ჩაატარეს იმიტირებული არჩევნები, რომლის პირობებშიც გამოვლინდა თავად მოსწავლეების მიერ ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიმართულებით შემუშავებული სლოგანებიდან გამარჯვებული სლოგანი.

  ცესკო და სწავლების ცენტრი აღნიშნულ პროექტს 2015 წლიდან ახორციელებს, სასწავლო კურსი ჯამში 241 საჯარო სკოლის 4000-ზე მეტმა მოსწავლემ გაიარა.

  სრულად
 • საინფორმაციო-სასწავლო პროექტი „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი 2017“

  საინფორმაციო-სასწავლო პროექტი „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი 2017“

  23 მაისი, 2017

  დასახელებასაინფორმაციო-სასწავლო პროექტისთვის „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი 2017“

  მიზანი: ახალგაზრდებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდის ხელშეწყობა

  სამიზნე ჯგუფი68 მუნიციპალიტეტში განლაგებული 93 საჯარო სკოლის XI-XII კლასის მოსწავლეები

  სასწავლო მოდულები: არჩევნების ისტორიული ექსკურსი და თანამედროვეობა, არჩევნები და დემოკრატია, საარჩევნო ადმინისტრაცია და ამომრჩეველი, არჩევნებში ჩართული სხვა მხარეები, იმიტირებული არჩევნები (მოსწავლეების მიერ ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიმართულებით შემუშავებული სლოგანებიდან გამარჯვებული სლოგანის გამოსავლენად)

  განხორციელების პერიოდი2017 წლის 3 აპრილი - 19 მაისი

  განხორციელების ადგილი68 მუნიციპალიტეტი (იხ. დანართი)

  სტატისტიკა68 მუნიციპალიტეტში განლაგებული 93 საჯარო სკოლის XI-XII კლასის 1595 მოსწავლე, მათ შორის, ქალი-903; კაცი-692

  სრულად
 • სასერტიფიკაციო გამოცდის საჯაროობა

  სასერტიფიკაციო გამოცდის საჯაროობა

  22 მაისი, 2017

  2017 წლის 20 ივნისიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები იწყება. გამოცდის მიმდინარეობაზე საჯაროობის უზრუნველყოფის მიზნით, გამოცდაზე დამკვირვებლებად დაიშვებიან აკრედიტირებული ადგილობრივი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

  აკრედიტაციის მიზნით, დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა განცხადებით უნდა მიმართონ სწავლების ცენტრის სასერტიფიკაციო გამოცდის სამდივნოს 2017 წლის 30 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ. (10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შაბათ - კვირისა და უქმე დღეების გარდა).

  საგამოცდო დარბაზში დაიშვება არა უმეტეს სამი დამკვირვებლისა (ერთი და იმავე ორგანიზაციიდან საგამოცდო დარბაზში დაიშვება მხოლოდ ერთი დამკვირვებელი, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ აკრედიტაცია გაიარა მხოლოდ ერთმა ორგანიზაციამ). აკრედიტირებული დამკვირვებლების რაოდენობის გათვალისწინებით, 2017 წლის 15 ივნისს შეიძლება ჩატარდეს წილისყრა საგამოცდო დარბაზში დამკვირვებლების დაშვების რიგითობის განსაზღვრის მიზნით.

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 261 21 11 (17)

  სრულად
 • შეხვედრა არჩევნებისა და პოლიტიკური პროცესების გაძლიერების კონსორციუმთან

  შეხვედრა არჩევნებისა და პოლიტიკური პროცესების გაძლიერების კონსორციუმთან

  22 მაისი, 2017

  საარჩევნო კამპანიის დროს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შესახებ მსჯელობდნენ დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართულ შეხვედრაზე. არჩევნებისა და პოლიტიკური პროცესების გაძლიერებაზე ორიენტირებული საერთაშორისო კონსორციუმის (CEPPS) წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრა მათივე ინიციატივით გაიმართა.

  კონსორციუმი (CEPPS), რომელიც საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES), ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტისა (NDI) და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) პარტნიორობით შეიქმნა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით საპილოტე კვლევას ახორციელებს. კვლევის ფარგლებში, მათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან კითხვები ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით საქართველოში შექმნილ ვითარებაზე ჰქონდათ. ცესკოს თავმჯდომარემ შეხვედრის მონაწილეებს არსებული პრაქტიკის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. თამარ ჟვანიამ ამ მიმართულებით ქვეყანაში მოქმედ საკანონმდებლო ჩარჩოზეც ისაუბრა.  

  შეხვედრას თამარ ჟვანიასთან ერთად, ასევე ესწრებოდნენ ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე, თავმჯდომარის მრჩეველი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და სასამართლოებთან ურთიერთობის და საარჩევნო დავების განყოფილების უფროსი.

  სრულად
 • ცესკოს წარმომადგენლები კორეის რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებს დააკვირდნენ

  ცესკოს წარმომადგენლები კორეის რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებს დააკვირდნენ

  16 მაისი, 2017

  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) წარმომადგენლები კორეის რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებს დააკვირდნენ.

  საარჩევნო კომისიებთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის მართვის განყოფილების უფროსი ეკა ცაბაშვილი და საერთაშორისო ურთიერთობების და პროტოკოლის განყოფილების სპეციალისტი ქეთევან ქარენაშვილი კორეაში საარჩევნო ვიზიტორთა პროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდნენ და პრეზიდენტის არჩევნებს დააკვირდნენ. მათ, არჩევნებზე მონიტორინგი სეულში საარჩევნო უბნებზე განახორციელეს, სადაც როგორც ხმის მიცემის, ასევე ხმების დათვლის პროცედურას დაესწრნენ.

  ცესკოს წარმომადგენლებმა, ასევე მიიღეს მონაწილეობა „სეულის არჩევნების საერთაშორისო ფორუმში“, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო  ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ექსპერტები და სხვადსხვა ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. შეხვედრის მონაწილეებმა ერთმანეთს საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს. ცესკოს წარმომადგენლებმა ფორუმის მონაწილეებს საქართველოს საარჩევნო სისტემა, ცესკოს საქმიანობა, საარჩევნო ადმინისტრაციის  მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პროექტებიც გააცნეს.

  ეკა ცაბაშვილმა და ქეთევან ქარენაშვილმა შეხვედრები ასევე გამართეს კორეის პარლამენტსა და ეროვნულ საარჩევნო კომისიაში.

  ცესკოს წარმომადგენლები სამუშაო  ვიზიტით კორეაში, 4 -10 მაისს იმყოფებოდნენ.

  სრულად
 • ვესაუბრებით ამომრჩევლებს

  ვესაუბრებით ამომრჩევლებს

  28 აპრილი, 2017

  „ვესაუბრებით ამომრჩევლებს“ - ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის ახალი ინიციატივა და საქართველოს მასშტაბით საოლქო საარჩევნო კომისიების მოსახლეობასთან შეხვედრებს ითვალისწინებს. თითოეულ მუნიციპალიტეტში გასვლითი შეხვედრები ეტაპობრივად იმართება; ამომრჩევლებს საოლქო საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლები სოფლებსა და მუნიციპალიტეტების საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ხვდებიან და 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების და საარჩევნო ადმინისტრაციის შესახებ აწვდიან ინფორმაციას; ურიგებენ მათ საინფორმაციო ბარათებს თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ, ესაუბრებიან საკუთარი საარჩევნო უფლებების თაობაზე და იზიარებენ მათ მოსაზრებებს.

  საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის არსებითად მნიშვნელოვანია მოქალაქეების აზრის გაგება ზოგადად საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით და სწორედ მათი მოსაზრებების გათვალისწინება საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ შეთავაზებული სერვისების გაუმჯობესების მიზნით; აღნიშნულიდან გამომდინარე, სურვილის შემთხვევაში ამომრჩევლები შეავსებენ მოსაზრებების ბარათებსაც. საარჩევნო ადმინისტრაცია, თავის მხრივ კომპეტენციის ფარგლებში გეგმავს მიღებული მონაცემების საკუთარ საქმიანობაში გათვალისწინებას.

  გასვლითი შეხვედრებისას საოლქო საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლები მოქალაქეებს ასევე იწვევენ მაისში დაგეგმილ საჯარო საინფორმაციო შეხვედრებზე (რომელიც საოლქო საარჩევნო კომისიებში გაიმართება), სადაც მათ შესაძლებლობა ექნებათ კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაცია მიიღონ არჩევნებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ, - თუ რა ხორციელდება იმისათვის, რომ ამომრჩევლებს ყოველთვის ჰქონდეთ შესაძლებლობა ყველასათვის ხელმისაწვდომ გარემოში შეასრულონ საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი.

  „უფრო ახლოს“ საარჩევნო ადმინისტრაციის ახალი ინიციატივის სლოგანია, რაც ამომრჩევლებსა და საარჩევნო ადმინისტრაციებს შორის უფრო უშუალო და ეფექტურ კომუნიკაციას გულისხმობს და ამომრჩევლის ინფორმირებასთან ერთად პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანიც არის.

  გასვლითი შეხვედრებით საარჩევნო ადმინისტრაცია მიზნად ისახავს ამომრჩეველი იყოს კარგად ინფორმირებული, - იცოდეს საკუთარი საარჩევნო უფლებები, გაიგოს თუ რა კეთდება საარჩევნო პროცესების ეფექტურად განხორციელებისთვის და იცოდეს, რომ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით დახმარების მიზნით ყოველთვის შეუძლია მიმართოს თავის საოლქო საარჩევნო კომისიას.

  ამომრჩეველთან უფრო ახლოს!

  სრულად

სიახლე