A
A A A
a A

სიახლეები ყველა სიახლე

 • შეხვედრა ადაპტირებული საარჩევნო უბნების მონიტორინგთან დაკავშირებით

  შეხვედრა ადაპტირებული საარჩევნო უბნების მონიტორინგთან დაკავშირებით

  20 აგვისტო, 2018

  2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის მზადების ფარგლებში, ცესკოში ადაპტირებული საარჩევნო უბნების მონიტორინგთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა. სამუშაო შეხვედრის მონაწილეებმა ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლებისთვის საარჩევნო უბნების ხელმისაწვდომობაზე ისაუბრეს.

  შეხვედრაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებისთვის საარჩევნო უბნების სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული გარემოს ხელმისაწვდომობის შესახებ იმსჯელეს. საუბარი შეეხო ადაპტირებული შენობა-ნაგებობების შესახებ მონიტორინგის კითხვარს, რომელიც შენობის გარე პერიმეტრს, შენობაში შესასვლელს, შენობის შიდა პერიმეტრის შესახებ საკითხებს მოიცავს.  

  საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროების წარმომადგენლებს ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე, გიორგი შარაბიძე, ცესკოს მდივანი გიორგი ჯავახიშვილი, ცესკოს წევრი დიმიტრი ჯავახაძე, ცესკოს კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი სოფიო სიჭინავა და საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი სეხნიაშვილი შეხვდნენ.

  სრულად
 • ტრენინგი დიპლომატიურ პროტოკოლსა და საქმიან ურთიერთობებში

  ტრენინგი დიპლომატიურ პროტოკოლსა და საქმიან ურთიერთობებში

  20 აგვისტო, 2018

  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) და ცესკოს სწავლების ცენტრის წარმომადგენლებს დიპლომატიურ პროტოკოლსა და საქმიან ურთიერთობებში 5-დღიანი ტრენინგი ჩაუტარდათ. სწავლების თემატიკა მოიცავდა ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორიც არის დიპლომატიური პროტოკოლის არსი, ისტორიული წინამძღვრები და საკანონმდებლო მოწესრიგება, დიპლომატიური პროტოკოლის საერთაშორისო სტანდარტები და დიპლომატიური პროტოკოლი პრაქტიკაში.

  ტრენინგი მოიცავდა როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს. მონაწილეები დისკუსიისა და სხვადასხვა პრაქტიკული სავარჯიშოს მეშვეობით განიხილავდნენ საერთაშორისო ურთიერთობების აღიარებულ ნორმებს, წეს-ჩვეულებებსა და ტრადიციებს. კურსის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ ძირითად საპროტოკოლო ღონისძიებებსა და პროცედურებს, ასევე მიიღეს ინფორმაცია საგარეო-პოლიტიკური საქმიანობების პრაქტიკული ასპექტების შესახებ. სწავლებას, „ევროპისა კადემიური ცენტრის“ მოწვეული ტრენერი, მაია ნასრაშვილი უძღვებოდა.

  ტრენინგი, 6-11 აგვისტოს ევროსაბჭოს ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა.

   

  სრულად
 • კონკურსი 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის სხვა სახელმწიფოში შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების ვაკანტურ თანამდებობებზე

  კონკურსი 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის სხვა სახელმწიფოში შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების ვაკანტურ თანამდებობებზე

  18 აგვისტო, 2018

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს კონკურსს ავღანეთში განლაგებული საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ბატალიონებში საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის ფუნქციების შესრულების მიზნით შექმნილი სპეციალური ჯგუფების წევრების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად:

  1. №1 ბაგრამის საარჩევნო უბანი - „ბაგრამის საავიაციო ბაზა” – 6 ვაკანსია;
  2. №2 მაზარი-შარიფის საარჩევნო უბანი - „ბაზა მარმალი” – 6 ვაკანსია.

  საბუთები მიიღება 2018 წლის 20 აგვისტოდან 23 აგვისტოს ჩათვლით, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, 0131, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ.), 10:00 საათიდან – 18:00 საათამდე.

  სპეცჯგუფის წევრად შეიძლება არჩეული/დანიშნული იყოს საქართველოს მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან.

  კონკურსში მონაწილე კანდიდატმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ საქართველოს ორგანული კანონის “საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 24-ე მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით და 25-ე მუხლის მე-12 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, სამდივნოს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საკონკურსო დოკუმენტაცია:

  • ორი ფოტოსურათი;
  • თანხმობა სპეცჯგუფის წევრად ყოფნაზე;

  საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის/პასპორტის ფოტოასლი.

  სრულად
 • განკარგულება №189/2018 – 16.08.2018

  განკარგულება №189/2018 – 16.08.2018

  16 აგვისტო, 2018

  საზღვარგარეთ დისლოცირებულ საქართველოს შეიარაღებულ ნაწილებში მოსამსახურე საქართველოს მოქალაქეების საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფისა და მათი საყოველთაო საარჩევნო უფლების რეალიზების მიზნით, საარჩევნო უბნების, სპეციალური ჯგუფების შექმნის, მათი შემადგენლობის, კენჭისყრის ვადების და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების წესის განსაზღვრის შესახებ

  სრულად
 • განკარგულება №190/2018 – 16.08.2018

  განკარგულება №190/2018 – 16.08.2018

  16 აგვისტო, 2018

  საზღვარგარეთ დისლოცირებულ საქართველოს შეიარაღებულ ნაწილებში მოსამსახურე საქართველოს მოქალაქეების საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფისა და მათი საყოველთაო საარჩევნო უფლების რეალიზების მიზნით შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების ფუნქციების შესასრულებლად სპეციალური ჯგუფების წევრების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ

  სრულად
 • ცესკოს განცხადება ამომრჩეველთა მონაცემების გადამოწმების თაობაზე

  ცესკოს განცხადება ამომრჩეველთა მონაცემების გადამოწმების თაობაზე

  16 აგვისტო, 2018

  ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) არჩევნებში ჩართულ მხარეებს კიდევ ერთხელ მიმართავს, ამომრჩევლებთან ურთიერთობისას ნუ ისარგებლებენ საარჩევნო ადმინისტრაციის სახელით.

  ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის ცნობილი გახდა, რომ ბოლო პერიოდში უცნობი პირები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მოქალაქეებს საოლქო საარჩევნო კომისიების სახელით ტელეფონით უკავშირდებიან და ამოწმებენ მოქალაქეთა მონაცემებს.

  განმეორებით აღვნიშნავთ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია არ ახორციელებს ამომრჩევლების მონაცემების შემოწმებას არც სატელეფონო და არც კარდაკარ ურთიერთობის ფორმით.

  შეგახსენებთ, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიები ფუნქციონირებას კენჭისყრის დღემდე ერთი თვით ადრე დაიწყებენ (28 სექტემბერი); საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები კომპეტენციის ფარგლებში განახორციელებენ დადგენილ პროცედურებს, მათ შორის გაავრცელებენ ამომრჩეველთა ბარათებს და მოქალაქეებთან ურთიერთობისას ექნებათ საარჩევნო კომისიის წევრობის შესაბამისი დამადასტურებელი მოწმობა.

  სრულად
 • ცესკოს განცხადება საარჩევნო ადმინისტრაციის დისკრედიტაციის მცდელობის შესახებ

  ცესკოს განცხადება საარჩევნო ადმინისტრაციის დისკრედიტაციის მცდელობის შესახებ

  14 აგვისტო, 2018

  ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) მიიჩნევს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის დისკრედიტაციის მცდელობას უკვე კამპანიური ხასიათი მიეცა, რაც წარმოადგენს მიზანმიმართული გეგმის ნაწილს დააზიანოს საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ხალხის ნდობა და ცესკოს მაღალი რეპუტაცია, რომელიც ასახულია როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებში, ისე უახლეს, საზოგადოებრივი აზრის კვლევაში.

  სამწუხაროა, რომ საზოგადოების ნდობა და კარგი დამოკიდებულება საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ, გამოწვევად იქნა აღქმული გარკვეული ძალების მხრიდან და საარჩევნო ადმინისტრაციის წინააღმდეგ მიზანმიმართული მუშაობა მათი პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი გახდა.

  დისკრედიტაციული კამპანიის გაგრძელებას წარმოადგენს სატელევიზიო ეთერში „ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელის მიერ გაკეთებული განცხადება ცესკოს მივლინებებთან დაკავშირებით, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციის საერთაშორისო პოზიციონირებისა და საქმიანობის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. იმის მიუხედავად, რომ ჟურნალისტის მიერ მივლინებების რაოდენობა და თანხები შესაბამისად იქნა გაშუქებული, „ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელი მიზანმიმართულად ეცადა აღნიშნული თანხის ხარჯვა არასწორად დაეკავშირებინა მხოლოდ ცესკოს თავმჯდომარის სახელთან. უფრო მეტიც, მან ტელევიზიით პირდაპირ მოიტყუა - თითქოს თავმჯდომარე წელს მივლინებით იმყოფებოდა კოლუმბიასა და მექსიკაში.

  ამასთან, საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებზე სხვადასხვა ტელევიზიით გავრცელებულ ინფორმაციებთან დაკავშირებით, ცალსახად ვაცხადებთ - როგორც ოლქების, ისე ცესკოს თანამშრომლების შერჩევისას ცესკო ხელმძღვანელობს მხოლოდ საკანონმდებლო კრიტერიუმებით, პროფესიული გამოცდილებით და არა სხვა რაიმე საფუძვლებით. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ პირების საარჩევნო საქმიანობას წლების განმავლობაში აკვირდებოდნენ სხვადასხვა დამკვირვებელი ორგანიზაციები და მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი ფაქტი მათი არაპროფესიული ან მიკერძოებული მუშაობის შესახებ არ დაფიქსირებულა.

  აღსანიშნავია, რომ ცესკოს წინააღმდეგ მიზანმიმართული კამპანიის მცდელობა ბოლო არაერთ არჩევნებზე დაფიქსირებულა, თუმცა ამას არ მოუხდენია ზეგავლენა ამომრჩევლის ნდობასა და დამკვირვებელი ორგანიზაციების შეფასებებზე.

  საარჩევნო ადმინისტრაცია ხელმძღვანელობს და წარმართავს საკუთარ საქმიანობას პროფესიული სტანდარტებით, რათა მოემსახუროს ამომრჩევლებს და მათი ხმა ზუსტად ასახოს არჩევნების შედეგებში.

  სრულად
 • ინფორმაცია რეგისტრაციიდან მოხსნილი, რეგისტრაცია ძალადაკარგული ან მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის

  ინფორმაცია რეგისტრაციიდან მოხსნილი, რეგისტრაცია ძალადაკარგული ან მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის

  9 აგვისტო, 2018

  ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) დღეს საინფორმაციო ბრიფინგი გაიმართა. ცესკოს პრეს-სპიკერმა ანა მიქელაძემ მედიის წარმომადგენლებს გააცნო კანონმდებლობის ის რეგულაციები, რომელიც შეეხება რეგისტრაციიდან მოხსნილ, რეგისტრაცია ძალადაკარგულ ან მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეებს.

  „რეგისტრაციიდან მოხსნილი ან რეგისტრაცია ძალადაკარგული ამომრჩევლები, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში შედიან ბოლო რეგისტრაციის ან ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. რაც შეეხება მისამართის გარეშე რეგისტრირებულ პირებს, ისინი ამომრჩეველთა ერთიან სიაში შედიან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში არსებული ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

  აღსანიშნავია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად, საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომელთა ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილიც არ არის მითითებული სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში, უკვე შეუძლიათ გამოცხადდნენ იუსტიციის სახლის ფილიალებში, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში, სადაც უნდა წარადგინონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი და ციფრულ ფორმატში გადაიღონ  ფოტოსურათი“, - აღნიშნა ანა მიქელაძემ.

  მისივე თქმით, აღნიშნული პროცედურის გავლისას ზემოაღნიშნული მოქალაქეები ისარგებლებენ გარკვეული შეღავათებით, რის შესახებაც დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში ან იუსტიციის სამინისტროს ცხელ ხაზზე.

  „გვინდა მივმართოთ რეგისტრაციიდან მოხსნილ, რეგისტრაცია ძალადაკარგულ და მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებულ ამომრჩევლებს, დროულად მიმართონ სააგენტოს, მიმდინარე წლის 7 ოქტომბრამდე, გადაამოწმონ საკუთარი მონაცემები და საჭიროებისას გაიარონ შესაბამისი პროცედურები, რაც მათ არჩევნებში მონაწილეობის საშუალებას მისცემს“, - განაცხადა ცესკოს პრეს-სპიკერმა.

  სრულად

სიახლე