A
A A A
a A

სიახლეები ყველა სიახლე

 • საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნების დანიშვნის შესახებ

  საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნების დანიშვნის შესახებ

  22 აგვისტო, 2017
  სრულად
 • 22 აგვისტოს, 18:00 საათზე ცესკოში სხდომა გაიმართება

  22 აგვისტოს, 18:00 საათზე ცესკოში სხდომა გაიმართება

  22 აგვისტო, 2017

   პროექტი

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის
  №25 სხდომის
  დღის წესრიგი

  1. დადგენილება
  მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველის თემის მერის 2017 წლის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე

  სრულად
 • დასრულდა სასწავლო პროექტის „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები“ მეორე ეტაპი

  დასრულდა სასწავლო პროექტის „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები“ მეორე ეტაპი

  22 აგვისტო, 2017

  დასრულდა ცესკოსა და სწავლების ცენტრის ერთობლივი სასწავლო-საინფორმაციო პროექტის „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები“ მეორე ეტაპის განხორციელება. სასწავლო პროექტი 2017 წლის 7 – 17 აგვისტოს პერიოდში საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში განხორციელდა.

  პროექტის ფარგლებში მონაწილეებმა შეისწავლეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები,  როგორებიცაა: 

  • საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის საქმიანობის სახელმძღვანელო პრინციპები და ეთიკის კოდექსი;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის საქმიანობის მიმოხილვა კენჭისყრის დღემდე პერიოდში;
  • კენჭისყრის დღე;
  • კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენა, შემაჯამებელი ოქმის საჯაროობა.

  პროექტი ხელს უწყობს საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას და საარჩევნო ადმინისტრაციაში კვალიფიციური საკადრო რესურსის ფორმირებას.

  აღნიშნულ ტრენინგზე სულ დარეგისტრირდა - 3600 მსურველი, ხოლო ტრენინგს დაესწრო - 3069 მონაწილე. დეტალური სტატისტიკა იხილეთ ბმულზე.

  სრულად
 • არჩევნების ისტორიის ამსახველი ახალი ელექტრონული გვერდი

  არჩევნების ისტორიის ამსახველი ახალი ელექტრონული გვერდი

  18 აგვისტო, 2017

  დღეიდან ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე არჩევნების ისტორიის ამსახველი ელექტრონული გვერდი ამოქმედდა. ისტორიული საარქივო მასალები 1919-2008 წლებს ასახავს, და ისეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტაციას მოიცავს როგორიც არის - საარჩევნო ბიულეტენი, კანდიდატთა სია, სტატისტიკა, ხარჯთაღრიცხვა, სამართლებრივი აქტები. ისტორიული დოკუმენტები ასევე მოიცავს სააგიტაციო და ფოტო მასალებს.

  ელექტრონულ გვერდზე განთავსებულ მასალაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პირველ დემოკრატიულ არჩევნებს საქართველოში.  1919 წლის არჩევნები გამორჩეული იყო საყოველთაოობის მაღალი ხარისხით. საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობა ხმის მიცემის უფლებას აძლევდა 20 წლის ასაკიდან ყველა მოქალაქეს სქესისა და წარმომავლობის განურჩევლად. საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს 5 ქალი, მაშინ, როდესაც იმდროინდელი მსოფლიოს სახელმწიფოთა უმრავლესობაში ქალებს ხმის მიცემის უფლება არ ჰქონდათ.

  დაინტერესებულ პირებს საქართველოს არჩევნების ისტორიის ამსახველი დოკუმენტური მასალა შეუძლიათ იხილონ შემდეგ მისამართზე: www.history.cesko.ge ან ცესკოს ოფიციალური ვებ-გვერდიდან (cesko.ge) გადავიდნენ აღნიშნულ ბმულზე.

  სრულად
 • შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან

  შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან

  18 აგვისტო, 2017

  2017 წელს პირველად განხორციელებული აქტივობები იყო განხილვების მთავარი თემა დღეს ცესკოში პოლიტიკურ პარტიებთან გამართულ შეხვედრაზე. ცესკოს თავმჯდომარემ პარტიების წარმომადგენლებს ასევე მიაწოდა ინფორმაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.  თამარ ჟვანიამ ყურადღება გაამახვილა ელექტრონული საარჩევნო რეგისტრაციების დანერგვაზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში.

  „წელს პირველად, საარჩევნო ადმინისტრაციაში დავიწყეთ საარჩევნო რეგისტრაციების ელექტრონულ ფორმატში განხორციელების პროექტი. პროექტს მხარდაჭერა გამოუცხადა ევროსაბჭომ. საარჩევნო ადმინისტრაციამ მიიღო საგრანტო დაფინანსება ევროსაბჭოსგან სწორედ ამ მიმართულებით, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ განავითაროს ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება. ამ შემთხვევაში ეს ეხება საარჩევნო რეგისტრაციებს,  როგორც პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის. პროექტი ეტაპობრივად განხორციელდება, ამ ეტაპზე შესაძლებელია პოლიტიკურს პარტიებს უკვე ამ არჩევნებისთვის  ჰქონდეთ ელექტრონული რეგისტრაციების პროგრამით სარგებლობის საშუალება. კონკრეტულად ეს შეეხება წარმომადგენლების დანიშვნას  როგორც ცესკოში, ასევე საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში. საარჩევნო რეგისტრაციების ელექტრონულ ფორმატში განხორციელება მიზნად ისახავს რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტების წარსადგენად არსებული პროცედურების გამარტივებას, რაც არჩევნებში ჩართულ მხარეებს გაუადვილებს რეგისტრაციის პროცესს და საარჩევნო ადმინისტრაციას საშუალებას  მისცემს დროულად და ეფექტურად დაამუშაოს და გადაამოწმოს წარდგენილი დოკუმენტაცია“,-აღნიშნა თამარ ჟვანიამ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან საუბრისას.

  ცესკოს თავმჯდომარემ შეხვედრის მონაწილეებს დღესვე გააცნო არჩევნების ისტორიის ამსახველი გამოფენა ელექტრონულ ფორმატში. სპეციალურ ვებგვერდზე განთავსებულია დამოუკიდებელ საქართველოში ჩატარებული არჩევნების ამსახველი დოკუმენტური მასალა, რაც მოიცავს 1919-2008 წლებს.

  თამარ ჟვანიამ ასევე აღნიშნა, რომ ცესკოს ოფიციალური ვებგვერდი ხელმისაწვდომია მცირემხედველი პირებისთვის, მოხდა  დამატებითი ფუნქციების ინტეგრირება, ანუ მცირემხედველ პირებს უკვე შეუძლიათ აირჩიონ მათთვის სასურველი შრიფტი, შრიფტის ზომა და ფონი, რაც კიდევ უფრო უადვილებს მათ ცესკოს ვებ-გვერდზე ინფორმაციის მიღებას.  

  ცესკოს თავმჯდომარემ დეტალურად ისაუბრა იმ აქტივობების  შესახებ, რომელიც 2017 წელს პირველად განხორციელდება, მათ შორის ამომრჩეველთა სიაში გადამოწმების მიზნით iOS სისტემაზე მორგებული აპლიკაციის შექმნის თაობაზეც. შეგახსენებთ, რომ უკვე 2016 წლიდან მოქალაქეებს ანდროიდ სისტემის მოწყობილობებზე შეუძლიათ საკუთარი მონაცემების გადამოწმება ამომრჩეველთა სიაში.  

  სამუშაო შეხვედრას თამარ ჟვანიასთან, კომისიის წევრებთან და ცესკოს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელ პირებთან ერთად პოლიტიკური პარტიების 25 წარმომადგენელი ესწრებოდა.

  სრულად
 • თამარ ჟვანია ჯო სი ბაქსტერის ჯილდოზეა წარდგენილი

  თამარ ჟვანია ჯო სი ბაქსტერის ჯილდოზეა წარდგენილი

  17 აგვისტო, 2017

  საარჩევნო პროცესების განვითარების ხელშეწყობისთვის ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია ჯო სი ბაქსტერის ჯილდოზეა წარდგენილი (იხილეთ ბმული).

  ბაქსტერის ჯილდო, რომელიც 9 წლის წინ IFES-ში დაარსდა, საარჩევნო ადმინისტრაციებში იმ ადამიანების წარმატებულ საქმიანობას აღნიშნავს, რომლებიც  ყოველდღიურ პრაქტიკაში უწყობენ ხელს ადგილობრივი საარჩევნო პროცესების განვითარებას, გამჭვირვალობას და შემდეგ უკვე ამ პროცესების მდგრადობის შენარჩუნებას (ჯო სი ბაქსტერი თავად ამ პრინციპებს ემსახურებოდა წლების განმავლობაში IFES-ის უფროსი მრჩევლის რანგში).

  ის პირადი და პროფესიული მიღწევები, რაც დადებით გავლენას ახდენს ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაზე, ეფექტური ადმინისტრირება, მოქალაქეების უფლებების დაცვა განვითარებად ქვეყნებში, დემოკრატიული პრინციპების ხელშეწყობა - ეს იმ კრიტერიუმების არასრული ჩამონათვალია, რითაც ფასდებიან ბაქსტერის ჯილდოს ნომინანტები.

  IFES-ი, 2009 წლიდან დღემდე, დაჯილდოების ცერემონიით აღიარებს იმ პროფესიონალების გამორჩეულ მიღწევებს, რომლებიც თავისი საქმიანობით ყოველთვის ცდილობენ ხელი შეუწყონ ადამიანის უფლებების დაცვას, თავისუფლებას და დემოკრატიას.

  აქვე აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES) 1995 წლიდან უჭერს მხარს საქართველოში დემოკრატიული არჩევნებისა და პოლიტიკური პროცესების განვითარებას. ორგანიზაცია მრავალი წელია თანამშრომლობს საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციასთან და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით არაერთი ერთობლივი მასშტაბური და წარმატებული პროექტი განხორციელდა. დემოკრატიული პროცესების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 1987 წლიდან დღემდე IFES-ი საკუთარ საქმიანობას 145 ქვეყანაში ახორციელებს.

  IFES-ი დაჯილდოების ცერემონიას ვაშინგტონში 2 ოქტომბერს უმასპინძლებს.

  თამარ ჟვანია საარჩევნო ადმინისტრაციას 2013 წლიდან ხელმძღვანელობს და აქტიურად უწყობს ხელს საარჩევნო გარემოს განვითარებას; არის რამდენიმე წარმატებული საარჩევნო საგანმანათლებლო პროექტის ინიციატორი, რომელიც მიზნად ისახავს ამომრჩეველთა სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების მაქსიმალურ ჩართულობას საარჩევნო პროცესებში.

  ასევე, მისი ინიციატივით დაინერგა თანამედროვე საარჩევნო ტექნოლოგიები საარჩევნო ადმინისტრაციაში. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს ცესკოს მიერ შეთავაზებული ინოვაციური სერვისებით მილიონამდე ამომრჩეველმა ისარგებლა. სწორედ თამარ ჟვანიას ხელმძღვანელობის პერიოდში ცესკომ მიიღო ორი საერთაშორისო ჯილდო, საპარლამენტო სწავლებების საერთაშორისო ცენტრის (ICPS) მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე: 2015 წელს ცესკომ არჩევნების მართვის ნომინაციაში გაიმარჯვა. უკვე 2016 წელს, რიგით მეცამეტე საერთაშორისო სიმპოზიუმზე საარჩევნო ადმინისტრაციამ გაიმარჯვა ნომინაციაში „უმცირესობების ჩართულობა“ და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ლიდერად დასახელდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული საარჩევნო გარემოს შექმნაში.

  აქვე აღსანიშნავია, რომ თამარ ჟვანია 30-ზე მეტ ქვეყანაში უწევდა არჩევნებს მონიტორინგს დამკვირვებლის რანგში; საჯარო სამსახურში კარიერული საქმიანობის დაწყებამდე იყო საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის მენეჯერი, სადაც ევროკავშირის პროექტების ფარგლებში შექმნა და დანერგა საარჩევნო გარემოს განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამები სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების, პოლიტიკის განვითარებისა და ინსტიტუციური გაძლიერების მიმართულებებით. UNDP-ის პროექტის მართვის ფარგლებში, თამარ ჟვანია აქტიურად უწევდა ტექნიკურ მხარდაჭერას საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციას.

   ის, ასევე ხელმძღვანელობდა არასამთავრობო ორგანიზაციას „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება” (ISFED) და ხელს უწყობდა მიუკერძოებელ საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიებს, საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებას და საარჩევნო პროცესების გამჭვირვალობას.

  საარჩევნო ადმინისტრაცია, - ცესკო, მისი აპარატი და თითოეული საოლქო საარჩევნო კომისია ულოცავს ცესკოს თავმჯდომარეს ამ წარმატებას, რაც არის მისი როგორც ეფექტური ლიდერის და ხელმძღვანელის დამსახურება და რაც, ერთობლივ, გუნდურ საქმიანობას ეფუძნება.

  IFES-ის ნომინაციაზე წარდგენა, არის საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება.

  სრულად
 • ცესკოს საინფორმაციო, სარეკომენდაციო განცხადება პოლიტიკური პარტიებისთვის

  ცესკოს საინფორმაციო, სარეკომენდაციო განცხადება პოლიტიკური პარტიებისთვის

  15 აგვისტო, 2017

  ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები 2017 წლის ოქტომბერში გაიმართება. ცენტრალური საარჩევნო კომისია მიმართავს პოლიტიკურ პარტიებს, არჩევნებში მონაწილეობის მიღების სურვილის შემთხვევაში, დროულად განახორციელონ აღნიშნული უფლების მოსაპოვებლად ყველა საჭირო პროცედურა.

  შეგახსენებთ, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 142-ე მუხლის თანახმად,  პარტია, რომელიც რეგისტრირებული იყო და მონაწილეობდა 2016 წლის პარლამენტის არჩევნებში დამოუკიდებლად, ან საარჩევნო ბლოკის შემადგენლობაში ან/და არჩევნების დანიშვნის დღისთვის ჰყავს წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში, არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მისაღებად სათანადო განცხადებით მიმართავს ცესკოს თავმჯდომარეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღის დანიშვნის შემდეგ მომდევნო 3 დღის განმავლობაში (არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 57-ე დღისა).

  კოდექსში შესული ცვლილებების  თანახმად,  პარტიებისთვის გამარტივდა საარჩევნო რეგისტრაციისთვის საჭირო  პროცედურები. კერძოდ, პარტიას აღარ ესაჭიროება მისი წესდებისა და სარეგისტრაციო მოწმობის დედნების ან მათი ნოტარიულად დამოწმებული ასლების ცესკოში წარმოდგენა. ცესკოს თავმჯდომარისთვის კანონმდებლობით დადგენილი  წესით წარდგენილ განცხადებას თან უნდა დაერთოს  მხოლოდ  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგანეტოს მიერ ცესკოსთვის განცხადების წარდგენამდე ბოლო 10 დღის ვადაში გაცემული ამონაწერი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრიდან, პარტიის ხელმძღვანელობის/წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირის (პირების) მითითებით.

  ვინაიდან საჯაროდ განცხადებულია, რომ ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოსთვის იგეგმება არჩევნების ჩატარება და მოახლოვდა არჩევნების დანიშვნის თარიღი, რომელიც გულისხმობს არჩევნების დანიშვნას 60 დღით ადრე, ცენტრალური საარჩევნო კომისია რეკომენდაციას უწევს შესაბამის პოლიტიკურ გაერთიანებებს, რომლებზეც ვრცელდება 142-ე მუხლის მოქმედება, მიმდინარე კვირიდან, ან პრეზიდენტის მიერ განკარგულების გამოცემის დღიდან, განცხადებით მიმართონ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ამონაწერის მოთხოვნის მიზნით.

   

   

  სრულად
 • ცესკოს მიმართვა ამომრჩევლებს

  ცესკოს მიმართვა ამომრჩევლებს

  2 აგვისტო, 2017

  ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) მიმართავს ამომრჩევლებს, რომლებიც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან არიან მოხსნილები, ასევე ამომრჩევლებს, რომელთა რეგისტრაციაც ძალადაკარგულად გამოცხადდა იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ და მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს:

  იმისათვის, რომ მათ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა, 14 სექტემბრის ჩათვლით უნდა გამოცხადდნენ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში და გაიარონ რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ან მხოლოდ მიუთითონ ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი.

  რეგისტრაციის გავლისას ზემოაღნიშნული მოქალაქეები ისარგებლებენ გარკვეული შეღავათებით, მათ შორის, - კონკრეტული კატეგორიის ამომრჩევლები გათავისუფლდებიან მომსახურების გადასახადისგან, რის შესახებაც დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში.

  სრულად

სიახლე