სიახლეები ყველა სიახლე

 • სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო

  სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო

  23 მაისი, 2017

  2017 წლის 20 ივნისიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები იწყება.

  სერტიფიცირების მიზანია საქართველოს მოქალაქის საარჩევნო კანონმდებლობის ცოდნისა და ზოგადი უნარების დადგენა, შემდგომში საარჩევნო ადმინისტრაციის მაღალკვალიფიციური მოხელეების შერჩევის მიზნით.

  სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარებას უზრუნველყოფს სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი (სწავლების ცენტრი).

  გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია ხორციელდება 2017 წლის 30 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით, 24:00 საათამდე, ელექტრონული ფორმით, შემდეგ მისამართზე: http://registration.cec.gov.ge/

  ელექტრონული ფორმით რეგისტრაციისთვის უნდა შეივსოს ელექტრონული განაცხადის გრაფები - პირადი ნომერი (საქარველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მიხედვით) და გვარი. ამის შემდეგ  ავტომატურად ივსება ელექტრონული განაცხადის შემდეგი ველები - სახელი, დაბადების თარიღი, სქესი და მისამართი. სასურველია მოხდეს საკონტაქტო ინფორმაციის ველის შევსებაც - ტელეფონი და ელ-ფოსტა.

  გამოცდის ჩაბარების მსურველს რეგისტრაციისას ეძლევა შესაძლებლობა თავისი შეხედულებისამებრ შეარჩიოს გამოცდაზე გამოცხადების თარიღი და დრო.

  შევსებული ელექტრონული განაცხადის გაგზავნისთანავე გამოცდის ჩაბარების მსურველი ავტომატურ რეჟიმში ელექტრონულად იღებს შეტყობინებას რეგისტრაციის დადასტურების შესახებ (გამოცდაზე გამოცხადების თარიღის, დროისა და ადგილის მითითებით).

  სასერტიფიკაციო გამოცდები ჩატარდება მისამართზე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ. (ცესოს შენობა).

  გამოცდის ჩაბარების მსურველებს რეგისტრაციის მიზნით აგრეთვე  შეუძლიათ მიმართონ სწავლების ცენტრის სასერტიფიკაციო გამოცდის სამდივნოს, 2017 წლის 30 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ. (10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შაბათ - კვირისა და უქმე დღეების გარდა). სამდივნოს უნდა წარედგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი.

  იხილეთ გამოცდის ჩატარების წესი

  იხილეთ გამოცდის ტესტები

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 261 21 11 (17)

  სრულად
 • შეხვედრა არჩევნებისა და პოლიტიკური პროცესების გაძლიერების კონსორციუმთან

  შეხვედრა არჩევნებისა და პოლიტიკური პროცესების გაძლიერების კონსორციუმთან

  22 მაისი, 2017

  საარჩევნო კამპანიის დროს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შესახებ მსჯელობდნენ დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართულ შეხვედრაზე. არჩევნებისა და პოლიტიკური პროცესების გაძლიერებაზე ორიენტირებული საერთაშორისო კონსორციუმის (CEPPS) წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრა მათივე ინიციატივით გაიმართა.

  კონსორციუმი (CEPPS), რომელიც საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES), ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტისა (NDI) და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) პარტნიორობით შეიქმნა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით საპილოტე კვლევას ახორციელებს. კვლევის ფარგლებში, მათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან კითხვები ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით საქართველოში შექმნილ ვითარებაზე ჰქონდათ. ცესკოს თავმჯდომარემ შეხვედრის მონაწილეებს არსებული პრაქტიკის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. თამარ ჟვანიამ ამ მიმართულებით ქვეყანაში მოქმედ საკანონმდებლო ჩარჩოზეც ისაუბრა.  

  შეხვედრას თამარ ჟვანიასთან ერთად, ასევე ესწრებოდნენ ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე, თავმჯდომარის მრჩეველი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და სასამართლოებთან ურთიერთობის და საარჩევნო დავების განყოფილების უფროსი.

  სრულად
 • ტრენერთა ტრენინგი საინფორმაციო-სასწავლო პროექტისთვის „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები 2017“

  ტრენერთა ტრენინგი საინფორმაციო-სასწავლო პროექტისთვის „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები 2017“

  18 მაისი, 2017

  სწავლების ცენტრი 2017 წლის 15-25 მაისის პერიოდში, ტრენერთა მოსამზადებელ კურსს ატარებს. პროფესიული გადამზადების შემდგომ საარჩევნო ადმინისტრაციის 62 ტრენერი სასწავლო კურსს „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები 2017“ საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტში განახორციელებს.

  ღონისძიება ცესკოს ხელმძღვანელმა პირებმა გახსნეს. ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ საინფორმაციო-სასწავლო პროექტის განხორციელების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. შეხვედრას ასევე საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) პროექტის ხელმძღვანელი ესწრებოდა.

  სწავლების ცენტრის დირექტორმა ნათია ზაალიშვილმა მონაწილეებს დეტალურად გააცნო ცესკოსა და სწავლების ცენტრის ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით და ხელს უწყობს საარჩევნო ადმინისტრაციისა და არჩევნებში ჩართული მხარეების მიერ  პროფესიული კადრების შერჩევის მიზნით კვალიფიციური საკადრო რესურსის ფორმირებას.

  სასწავლო კურსი „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები 2017“ პროექტში მონაწილეობის მსურველი პირებისთვის ითვალისწინებს საუბნო საარჩევნო კომისიის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების გაცნობას, მათ შორის:

  • კენჭისყრის დაწყებამდე ჩასატარებელი პროცედურები;
  • კენჭისყრის პროცესი, საარჩევნო უბნის დახურვა;
  • საარჩევნო ყუთის გახსნამდე ჩასატარებელი პროცედურები;
  • საარჩევნო ყუთის გახსნა;
  • კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე ჩასატარებელი პროცედურები;
  • კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენა, შემაჯამებელი ოქმის საჯაროობა.

  სასწავლო კურსს ცესკო და სწავლების ცენტრი საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) მხარდაჭერით 2015 წლიდან ახორციელებს.

  ტრენინგების ჩატარების გრაფიკები ეტაპობრივად განთავსდება სწავლების ცენტრის ვებ-გვერდზე.

  სრულად
 • საინფორმაციო-სასწავლო კურსის „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ განხორციელების გრაფიკი (IV პერიოდი: 15 - 19 მაისი)

  საინფორმაციო-სასწავლო კურსის „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ განხორციელების გრაფიკი (IV პერიოდი: 15 - 19 მაისი)

  17 მაისი, 2017

  გრძელდება საინფორმაციო-სასწავლო კურსი „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“.  ამ ეტაპზე პროექტი 14 საჯარო სკოლას მოიცავს.

  სასწავლო პროექტი უკვე 79 საჯარო სკოლაში განხორციელდა, რომლის ფარგლებშიც XI-XII კლასის მოსწავლეები გაეცნენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა არჩევნების ისტორიული ექსკურსი და თანამედროვეობა, არჩევნები და დემოკრატია, საარჩევნო ადმისტრაცია და ამომრჩეველი, არჩევნებში ჩართული სხვა მხარეები. კურსის ბოლოს მოსწავლეებმა იმიტირებული არჩევნები ჩაატარეს, რომლის პირობებშიც გამოავლინეს გამარჯვებული სლოგანი ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიმართულებით.

  პროექტს ცესკო და სწავლების ცენტრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით ახორციელებს. აღნიშნული ინიციატივა მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში საარჩევნო ცნობიერების ამაღლებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდის ხელშეწყობას.

  სასწავლო კურსის განხორციელების გრაფიკი იხილეთ ბმულზე.

  სრულად
 • ცესკოს წარმომადგენლები კორეის რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებს დააკვირდნენ

  ცესკოს წარმომადგენლები კორეის რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებს დააკვირდნენ

  16 მაისი, 2017

  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) წარმომადგენლები კორეის რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებს დააკვირდნენ.

  საარჩევნო კომისიებთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის მართვის განყოფილების უფროსი ეკა ცაბაშვილი და საერთაშორისო ურთიერთობების და პროტოკოლის განყოფილების სპეციალისტი ქეთევან ქარენაშვილი კორეაში საარჩევნო ვიზიტორთა პროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდნენ და პრეზიდენტის არჩევნებს დააკვირდნენ. მათ, არჩევნებზე მონიტორინგი სეულში საარჩევნო უბნებზე განახორციელეს, სადაც როგორც ხმის მიცემის, ასევე ხმების დათვლის პროცედურას დაესწრნენ.

  ცესკოს წარმომადგენლებმა, ასევე მიიღეს მონაწილეობა „სეულის არჩევნების საერთაშორისო ფორუმში“, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო  ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ექსპერტები და სხვადსხვა ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. შეხვედრის მონაწილეებმა ერთმანეთს საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს. ცესკოს წარმომადგენლებმა ფორუმის მონაწილეებს საქართველოს საარჩევნო სისტემა, ცესკოს საქმიანობა, საარჩევნო ადმინისტრაციის  მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პროექტებიც გააცნეს.

  ეკა ცაბაშვილმა და ქეთევან ქარენაშვილმა შეხვედრები ასევე გამართეს კორეის პარლამენტსა და ეროვნულ საარჩევნო კომისიაში.

  ცესკოს წარმომადგენლები სამუშაო  ვიზიტით კორეაში, 4 -10 მაისს იმყოფებოდნენ.

  სრულად
 •    გრძელვადიან დამკვირვებელთა მერვე საერთაშორისო ტრენინგი სარაევოში

  გრძელვადიან დამკვირვებელთა მერვე საერთაშორისო ტრენინგი სარაევოში

  13 მაისი, 2017

  გრძელვადიან დამკვირვებელთა მერვე საერთაშორისო ტრენინგი გაიმართა ბოსნიასა და ჰერცეგოვინას დედაქალაქ სარაევოში. სწავლებაში სხვადასხვა ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციებისა და საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად, ცესკოს შიდა აუდიტის სამსახურის თანამშრომელი, ირაკლი კახნიაშვილი მონაწილეობდა.

  ტრენინგი ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს მოიცავდა, როგორიც არის დამკვირვებელთა და არჩევნებში ჩართულ მხარეთა ინფორმაციული უზრუნველყოფა, ასევე საორგანიზაციო საკითხები და ანგარიშგება.

  სწავლება 8 მაისიდან 12 მაისის ჩათვლით,  ეუთო ოდირის (OSCE ODIHR) ორგანიზებით მიმდინარეობდა და მასში 14 ქვეყნის 28 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. 

  სრულად
 • ტრენერთა ტრენინგი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვის საინფორმაციო-სასწავლო პროექტის განსახორციელებლად

  ტრენერთა ტრენინგი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვის საინფორმაციო-სასწავლო პროექტის განსახორციელებლად

  10 მაისი, 2017

  სწავლების ცენტრი 2017 წლის 10-11 მაისს ტრენერთა მოსამზადებელ კურსს ატარებს. საჭირო გადამზადების შემდგომ საარჩევნო ადმინისტრაციის 19 ტრენერი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვის განახორციელებს სწავლების ცენტრის მიერ შემუშავებულ სასწავლო პროგრამას.

  ღონისძიება ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ და ცესკოს მდივანმა გიორგი ჯავახიშვილმა გახსნეს, რომლებმაც ინფორმირებული საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის საინფორმაციო-სასწავლო პროექტების განხორციელების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. სწავლების ცენტრის დირექტორმა ნათია ზაალიშვილმა მონაწილეებს გააცნო ცესკოსა და სწავლების ცენტრის ინიციატივა, რომლის ფარგლებში სწავლების ცენტრი, ცესკოს ეგიდით გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებული საგრანტო პროექტების განხორციელების პროცესში, კონტრიბუციის სახით უზრუნველყოფს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების სწავლებას. კერძოდ, სწავლების ცენტრის მიერ გადამზადებული საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენერები განახორციელებენ სასწავლო კურსს, რომელიც შემდეგ მოდულებს მოიცავს: საარჩევნო ციკლი და საარჩევნო ოპერაციების მართვა (საარჩევნო ადმინისტრაციის მოდელი და უფლებამოსილებები); კენჭისყრის დღე და კენჭისყრის პროცესის სახელმძღვანელო პრინციპები; არჩევნების საანდოობა და უსაფრთხოება.

  აღნიშნული ინიციატივა 2017 წლის 3 თებერვალს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებულ 19 არასამთავრობო ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ხორციელდება და მიზნად ისახავს პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობას 2017 წელს გასამართი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებისთვის.

  კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით, დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, თავის მხრივ, საგრანტო პროექტების ფარგლებში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს სთავაზობენ სასწავლო პროგრამებს, რომელიც, მათ შორის, მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა:

  • არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისთვის მოქმედი საარჩევნო სისტემა საქართველოში;
  • ჩართული მხარეების საარჩევნო რეგისტრაცია, მათი უფლება-მოვალეობები საარჩევნო პროცესში და საარჩევნო ეთიკა;
  • წინასაარჩევნო კამპანიის/აგიტაციის წარმოება და შეზღუდვები;
  • კონფლიქტების მართვა და საარჩევნო დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო სტანდარტები;
  • კომუნიკაცია, გუნდური მუშაობა და ანგარიშვალდებულება;
  • ინკლუზიური არჩევნები (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა).

  პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების ტრენინგების ჩატარების გრაფიკები ეტაპობრივად განთავსდება სწავლების ცენტრის ვებ-გვერდზე.

  სრულად
 • ვესაუბრებით ამომრჩევლებს

  ვესაუბრებით ამომრჩევლებს

  28 აპრილი, 2017

  „ვესაუბრებით ამომრჩევლებს“ - ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის ახალი ინიციატივა და საქართველოს მასშტაბით საოლქო საარჩევნო კომისიების მოსახლეობასთან შეხვედრებს ითვალისწინებს. თითოეულ მუნიციპალიტეტში გასვლითი შეხვედრები ეტაპობრივად იმართება; ამომრჩევლებს საოლქო საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლები სოფლებსა და მუნიციპალიტეტების საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ხვდებიან და 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების და საარჩევნო ადმინისტრაციის შესახებ აწვდიან ინფორმაციას; ურიგებენ მათ საინფორმაციო ბარათებს თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ, ესაუბრებიან საკუთარი საარჩევნო უფლებების თაობაზე და იზიარებენ მათ მოსაზრებებს.

  საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის არსებითად მნიშვნელოვანია მოქალაქეების აზრის გაგება ზოგადად საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით და სწორედ მათი მოსაზრებების გათვალისწინება საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ შეთავაზებული სერვისების გაუმჯობესების მიზნით; აღნიშნულიდან გამომდინარე, სურვილის შემთხვევაში ამომრჩევლები შეავსებენ მოსაზრებების ბარათებსაც. საარჩევნო ადმინისტრაცია, თავის მხრივ კომპეტენციის ფარგლებში გეგმავს მიღებული მონაცემების საკუთარ საქმიანობაში გათვალისწინებას.

  გასვლითი შეხვედრებისას საოლქო საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლები მოქალაქეებს ასევე იწვევენ მაისში დაგეგმილ საჯარო საინფორმაციო შეხვედრებზე (რომელიც საოლქო საარჩევნო კომისიებში გაიმართება), სადაც მათ შესაძლებლობა ექნებათ კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაცია მიიღონ არჩევნებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ, - თუ რა ხორციელდება იმისათვის, რომ ამომრჩევლებს ყოველთვის ჰქონდეთ შესაძლებლობა ყველასათვის ხელმისაწვდომ გარემოში შეასრულონ საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი.

  „უფრო ახლოს“ საარჩევნო ადმინისტრაციის ახალი ინიციატივის სლოგანია, რაც ამომრჩევლებსა და საარჩევნო ადმინისტრაციებს შორის უფრო უშუალო და ეფექტურ კომუნიკაციას გულისხმობს და ამომრჩევლის ინფორმირებასთან ერთად პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანიც არის.

  გასვლითი შეხვედრებით საარჩევნო ადმინისტრაცია მიზნად ისახავს ამომრჩეველი იყოს კარგად ინფორმირებული, - იცოდეს საკუთარი საარჩევნო უფლებები, გაიგოს თუ რა კეთდება საარჩევნო პროცესების ეფექტურად განხორციელებისთვის და იცოდეს, რომ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით დახმარების მიზნით ყოველთვის შეუძლია მიმართოს თავის საოლქო საარჩევნო კომისიას.

  ამომრჩეველთან უფრო ახლოს!

  სრულად

სიახლე