A
A A A
a A

სიახლეები ყველა სიახლე

 • თამარ ჟვანიამ დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შუალედური ანგარიში წარუდგინა

  თამარ ჟვანიამ დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შუალედური ანგარიში წარუდგინა

  23 ოქტომბერი, 2018

  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს 2018 წლის 28 ოქტომბრის პრეზიდენტის არჩევნების შუალედური ანგარიში წარუდგინა. ანგარიში საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ პირველი აგვისტოდან პირველ ოქტომბრამდე განხორციელებულ საქმიანობას ასახავს.

  ცესკოს თავმჯდომარემ ისაუბრა საარჩევნო პროცესის ორგანიზების, საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლების, ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის, საარჩევნო საგანმანათლებლო პროგრამების, ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს, საარჩევნო პროცესში ჩართულ მხარეებთან თანამშრომლობის, ონლაინ რეგისტრაციების პროგრამის შესაძლებლობების გაზრდის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

  პრეზიდენტის არჩევნებამდე 5 დღით ადრე ცესკოს თავმჯდომარემ მოწვეულ სტუმრებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმდინარე საქმიანობის შესახებ დეტალურად მიაწოდა ინფორმაცია, მათ შორის ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესის,  რეგისტრირებული ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებლების და აკრედიტებული მედია ორგანიზაციების თაობაზე. „ეს იყო ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა, ვინაიდან ყველა შეკითხვა რომელიც დაისვა და ინფორმაცია, რომელიც შეხვედრაზე განვიხილეთ, ძალიან პოზიტიურად იქნა აღქმული. ამავდროულად ჩვენ არასდროს ვივიწყებთ იმ მხარდაჭერას, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან გვაქვს და ცხადია საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა არჩევნების დღისთვის მნიშვნელოვანია ქვეყნის საარჩევნო პროცესში“ - განაცხადა თამარ ჟვანიამ.

  სრულად
 • საინფორმაციო შეხვედრა საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებთან

  საინფორმაციო შეხვედრა საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებთან

  23 ოქტომბერი, 2018

  ინფორმირებული საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, ცესკოს სწავლების ცენტრმა 23 ოქტომბერს გამართა საინფორმაციო შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიების/საინიციატივო ჯგუფების და პრეზიდენტობის კანდიდატების წარმომადგენლებთან.

  ღონისძიება სწავლების ცენტრის დირექტორმა ნათია ზაალიშვილმა გახსნა, რომელმაც თავისუფალ და უსაფრთხო გარემოში არჩევნების ჩატარების უზრუნველსაყოფად თითოეული ჩართული მხარის როლის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.

  სწავლების ცენტრის და ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს საარჩევნო კანონმდებლობის სიახლეები და განიხილეს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორის:

  • კენჭისყრის დღე და საარჩევნო ოპერაციების მართვა;
  • არჩევნებში ჩართული მხარეების უფლებრივი მდგომარეობა;
  • კენჭისყრის დღის საჩივრის/განცხადების შედგენის საფუძველი და ტექნიკა;
  • ამომრჩეველთა პერსონალური მონაცემების დაცვა;
  • კენჭისყრის შედეგების შეჯამება.

  შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეები ასევე გაეცნენ უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის საკანონმდებლო მექანიზმებს და არჩევნების უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს. აღნიშნულ საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდება და გამოცდილების გაზიარება უზრუნველყვეს საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES), შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის და სწავლების ცენტრის წარმომადგენლებმა.

  მორიგი საინფორმაციო შეხვედრები საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებთან 24-25 ოქტომბერს საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით IFES-ის ოფისში გაიმართება.

  სრულად
 • დისტანციური სასწავლო პროგრამა დაინტერესებულ პირთათვის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

  დისტანციური სასწავლო პროგრამა დაინტერესებულ პირთათვის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

  23 ოქტომბერი, 2018

  არჩევნებში ჩართული მხარეების ინფორმირებისა და საარჩევნო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ცესკოს სწავლების ცენტრმა შეიმუშავა დისტანციური სასწავლო პროგრამა, რომელიც დაინტერესებულ პირებს აძლევს შესაძლებლობას მიიღონ ინფორმაცია კენჭისყრის დღის პროცედურებისა და საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობის წესის შესახებ. პროგრამაში ინტეგრირებულია ტესტური დავალებები, რომელიც მომხმარებელთათვის ქმნის ცოდნის გადამოწმების დამატებით რესურსს.

  დისტანციური სასწავლო პროგრამა იხილეთ ბმულზე.

  სრულად
 • საზღვარგარეთ დისლოცირებულ საქართველოს შეიარაღებულ ნაწილებში საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების უზრუნველყოფისთვის შექმნილი სპეციალური ჯგუფის წევრების ტრენინგი

  საზღვარგარეთ დისლოცირებულ საქართველოს შეიარაღებულ ნაწილებში საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების უზრუნველყოფისთვის შექმნილი სპეციალური ჯგუფის წევრების ტრენინგი

  22 ოქტომბერი, 2018

  2018 წლის 22 ოქტომბერს სწავლების ცენტრმა ჩაატარა ტრენინგი სპეციალური ჯგუფის წევრებისთვის, რომლებიც, ავღანეთში განლაგებული საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ბატალიონებში მოსამსახურე საქართველოს მოქალაქეების საყოველთაო საარჩევნო უფლების რეალიზების მიზნით, უზრუნველყოფენ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მომზადება-გამართვას ბაგრამისა და მაზარი-შარიფის საარჩევნო უბნებზე.

  ტრენინგზე განხილულ იქნა შემდეგი ძირითადი სასწავლო მოდულები:

  • საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღემდე პერიოდში (საარჩევნო უბნის მოწყობა, საარჩევნო დოკუმენტაციის წარმოების წესი)
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღეს (საარჩევნო უბნის გახსნა და კენჭისყრამდე ჩასატარებელი პროცედურები, კენჭისყრის პროცესი, საარჩევნო უბნის დახურვა, საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვა)
  • კენჭისყრის პროცესის ფოტო/ვიდეო გადაღების რეგულაციები
  • საარჩევნო ბიულეტენების დათვლა და კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენა

  ტრენინგი ჩატარდა კომბინირებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, მათ შორის,  პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავების უზრუნველსაყოფად ტრენინგის მონაწილეებმა განახორციელეს კენჭისყრის დღის ეპიზოდური ინსცენირება.

  სპეციალური ჯგუფის წევრები კენჭისყრის ჩატარებას უზრუნველყოფენ ცესკოს 2018 წლის 16 აგვისტოს N189/2018 განკარგულების შესაბამისად.

  ტრენინგს დაესწრო 14 მონაწილე, მათ შორის ქალი - 4 და კაცი - 10.

  სრულად
 • პრეზიდენტის არჩევნებისთვის ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი დაიწყო

  პრეზიდენტის არჩევნებისთვის ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი დაიწყო

  21 ოქტომბერი, 2018

  დღეს საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით  ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) საინფორმაციო ბრიფინგი გაიმართა. როგორც ცესკოს პრეს-სპიკერმა ანა მიქელაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ბიულეტენები იბეჭდება 28 ოქტომბრის პრეზიდენტის არჩევნებისთვის და თერჯოლასა და სამტრედიაში 6 საარჩევნო უბანზე გასამართი საკრებულოს შუალედური არჩევნებისთვის.

  ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი რამდენიმე დღე გაგრძელდება და მას ცესკოს წევრებთან ერთად დააკვირდება 2 საერთაშორისო და 5 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 12 დამკვირვებელი.

  „საერთო ჯამში, თბილისის 6 სტამბაში 3 709 საარჩევნო უბნისთვის დაიბეჭდება 3 259 900 ბიულეტენი. მათგან 3 252 800 განკუთვნილია პრეზიდენტის არჩევნებისთვის, ხოლო 7 100 - საკრებულოს შუალედური არჩევნებისთვის.  ამომრჩევლებს კენჭისყრის დღეს, 28 ოქტომბერს, გადაეცემათ თითო ბიულეტენი პრეზიდენტის ასარჩევად, ხოლო თერჯოლისა და სამტრედიის 6 უბნის ამომრჩევლებს - ორი ბიულეტენი, როგორც პრეზიდენტის, ისე საკრებულოს შუალედური არჩევნებისთვის“, - განაცხადა ანა მიქელაძემ.

  მისივე თქმით, კანონმდებლობის თანახმად, ზუსტი აღრიცხვის მიზნით, საარჩევნო ბიულეტენები თანმიმდევრობით დაინომრება და 50-50 ცალად აიკინძება ბლოკნოტების სახით. თითოეულ საარჩევნო უბანს ამომრჩეველთა რაოდენობიდან გამომდინარე, გადაეცემა 50-ის ჯერადი ოდენობის ბიულეტენი.

  აღსანიშნავია, რომ ბიულეტენები ასევე დაიბეჭდება ეთნიკური უმცირესობების ენებზე: ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე ბიულეტენები მიეწოდება 209 საარჩევნო უბანს, ხოლო ქართულ-სომხურ ენებზე - 133 საარჩევნო უბანს. ასევე, ოთხი საარჩევნო უბნისთვის დაიბეჭდება სამენოვანი ბიულეტენები (ქართულ-აზერბაიჯანულ-სომხური).

  ცენტრალური საარჩევნო კომისია კანონით განსაზღვრულ ვადებში (არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მე-2 დღისა), საოლქო საარჩევნო კომისიებს გადასცემს ბიულეტენებს. თავის მხრივ, საოლქო საარჩევნო კომისიები კენჭისყრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 12 საათისა უზრუნველყოფენ ბიულეტენების მიწოდებას საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის.

  ცესკოს პრეს-სპიკერის განცხადებით, საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ასევე იბეჭდება როგორც ამომრჩეველთა სამაგიდო (ფოტოსურათიანი), ისე სიის საჯარო (კედლის) ვერსია და ამომრჩეველთა ბარათები. ანა მიქელაძის თქმით, საბოლოო მონაცემებით, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში საერთო ჯამში რეგისტრირებულია 3 518 890  ამომრჩეველი.

   

  სრულად
 • დამატებით ტრენინგებზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დასწრების სტატისტიკა 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

  დამატებით ტრენინგებზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დასწრების სტატისტიკა 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

  21 ოქტომბერი, 2018

  საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისად 2018 წლის 13 ოქტომბერს ამოიწურა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა გამოწვევის ვადა. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სწავლების ცენტრმა, საოლქო საარჩევნო კომისიებთან კოორდინაციით, 15-16 ოქტომბრის პერიოდში განხორციელა დამატებითი ტრენინგები საუბნო საარჩევნო კომისიების შეცვლილი (ახალი) წევრებისათვის და იმ წევრებისათვის, რომლებიც ვერ დაესწრნენ გრაფიკით გათვალისწინებულ ტრენინგებს.

  პროფილური სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ შემდეგ ძირითად საკითხებს:

  • საარჩევნო უბნის გახსნა და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების წილისყრით განაწილება;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მიერ საქმიანობის განხორცილება კენჭისყრის პროცესში ამომრჩევლის საარჩევნო უფლების რეალიზების უზრუნველსაყოფად;
  • ამომრჩეველთა პერსონალური მონაცემების დაცვა;
  • კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობა;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მიერ საქმიანობის განხორცილება საარჩევნო უბნის დახურვისა და ხმის დათვლის პროცესში;
  • კენჭისყრის შედეგების შეჯამება საუბნო საარჩევნო კომისიაში.

  საარჩევნო კომისიების წევრთა პროცედურული ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, ტრენინგები ჩატარდა კომბინირებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, მათ შორის, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავების უზრუნველსაყოფად მონაწილეებმა განახორციელეს ეპიზოდური ინსცენირებები. პრაქტიკული სწავლების ფარგლებში, საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები ასევე გაეცნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა კენჭისყრაში მონაწილეობის საკითხებს ვიდეო-რგოლის ჩვენებით და შესაბამისი ინსტრუქტაჟის მიღებით.

  დამატებითი ტრენინგები გაიარა  საუბნო საარჩევნო კომისიის 3453 წევრმა, მათ შორის ქალი 2316, კაცი 1137. დეტალური სტატისტიკა იხილეთ ბმულზე.

  სრულად
 • შეხვედრა პენიტენციურ დაწესებულებებში სააგიტაციო მასალის განთავსების წესების შესრულების მონიტორინგის ჯგუფთან

  შეხვედრა პენიტენციურ დაწესებულებებში სააგიტაციო მასალის განთავსების წესების შესრულების მონიტორინგის ჯგუფთან

  20 ოქტომბერი, 2018

  პენიტენციურ დაწესებულებებში საარჩევნო სუბიექტების სააგიტაციო მასალის განთავსების წესების შესრულებას მონიტორინგის ჯგუფი დააკვირდება, რომლის შემადგენლობაშიც ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების, აგრეთვე საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები არიან. აღნიშნული ჯგუფის შეხვედრა 19 ოქტომბერს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაიმართა. ცესკოსა და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლებმა ჯგუფის წევრებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს საკუთარი უფლებამოსილებების და მონიტორინგის განხორციელების პროცედურის შესახებ. მონიტორინგის განხორციელება იმ პენიტენციურ დაწესებულებებში იქნება შესაძლებელი, სადაც 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნებია გახსნილი.

  მონიტორინგის ჯგუფი 2018 წლის 28 ოქტომბრის პრეზიდენტის არჩევნებისთვის №75/2012 განკარგულების შესაბამისად, ცესკოს თავმჯდომარის ბრძანებით შეიქმნა.

  ჯგუფის წევრებს შესაძლებლობა აქვთ დააკვირდნენ თუ როგორ ხორციელდება ხმის მიცემის უფლების მქონე ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ინფორმირება პენიტენციურ დაწესებულებებში.

  სრულად
 • 28 ოქტომბრის არჩევნების შუალედური ანგარიში

  28 ოქტომბრის არჩევნების შუალედური ანგარიში

  19 ოქტომბერი, 2018

  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ ადგილობრივ სადამკვირვებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე მედია წარმომადგენლებს 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების შუალედური ანგარიში წარუდგინა. ანგარიში საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ პირველი აგვისტოდან პირველ ოქტომბრამდე განხორციელებულ საქმიანობას ასახავს.

  თამარ ჟვანიამ პრეზენტაციაზე მოწვეულ სტუმრებს 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის გაწეული საქმიანობა გააცნო. 2018 წელს ცესკომ გაზარდა ონლაინ რეგისტრაციების პროგრამის შესაძლებლობები და გარდა პარტიების წარმომადგენლებისა და საარჩევნო კომისიებში წევრების დანიშვნისა, პირველად, საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის რეგისტრირებულ დამკვირვებელ ორგანიზაციებს მისცა ალტერნატიული, გამარტივებული შესაძლებლობა, დამკვირვებლები დანიშნონ ონლაინ, ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით. ცესკოს თავმჯდომარემ დეტალურად ისაუბრა ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის, საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლების, საარჩევნო პროცესის ორგანიზების, საარჩევნო და სამოქალაქო საგანმანათლებლო პროგრამების, ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს, საარჩევნო პროცესში ჩართულ მხარეებთან თანამშრომლობის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

  „ჩვენი საქმიანობა შეეხება ყველა იმ სასწავლო და სატრენინგო პროგრამას, საორგანიზაციო საკითხს, რომელიც უკავშირდება პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარებას საქართველოში. ანგარიში მოიცავს ყველა იმ სატრენინგო პროგრამას რომელიც განახლებული მეთოდოლოგიით ემსახურება სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიკაციის ამაღლებას, ასევე ჩართული მხარეების მომზადებას. წელს განსაკუთრებული აქცენტი იყო ახალგაზრდა ამომრჩეველზე და მათ აქტიურობაზე. ამავდროულად ანგარიშში ასახულია შშმ პირებისთვის მიწოდებული სერვისები, ასევე ეთნიკური უმცირესობების და სხვა ჩართული მხარეებისთვის, თითოეული ამომრჩევლისთვის მიწოდებული ყველა ის ინფორმაცია და სერვისი, რომელიც მათ თავისუფალ გარემოში არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას შეუწყობს ხელს“, - აღნიშნა თამარ ჟვანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას.

  სრულად
 • ტრენინგი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საინფორმაციო/სატელეფონო ცენტრის ოპერატორებისთვის (III ეტაპი)

  ტრენინგი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საინფორმაციო/სატელეფონო ცენტრის ოპერატორებისთვის (III ეტაპი)

  19 ოქტომბერი, 2018

  სწავლების ცენტრმა, საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ცესკოს საინფორმაციო/სატელეფონო ცენტრის ოპერატორებისთვის დაგეგმილი ტრენინგების კურსის განხორციელება დაასრულა.

  2018 წლის 18 ოქტომბერს სწავლების ცენტრმა ჩაატარა ტრენინგების III ეტაპი, რომლის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ კენჭისყრის დღის პროცედურებს, მათ შორის:

  • საარჩევნო უბნის გახსნა და კენჭისყრის დაწყებამდე ჩასატარებელი პროცედურები;
  • კენჭისყრის პროცესი;
  • საარჩევნო უბნის დახურვა და საარჩევნო ყუთის გახსნამდე ჩასატარებელი პროცედურები;
  • საარჩევნო ყუთების გახსნა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამება;
  • კენჭისყრის დღის განცხადება/საჩივრები;
  • ამომრჩეველთა სიები.

  აღნიშნული სასწავლო კურსის მიზანია ცესკოს საინფორმაციო/სატელეფონო ცენტრის ოპერატორების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა და მათ მიერ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაინტერესებული პირებისთვის ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება.

  სრულად
 • გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგები 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

  გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგები 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

  19 ოქტომბერი, 2018

  საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის, 21-23 ოქტომბრის პერიოდში განხორციელდება ტრენინგები გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებისთვის. ტრენინგი ითვალისწინებს საუბნო საარჩევნო კომისიების სრული შემადგენლობის სწავლებას.

  ტრენინგზე განხილულ იქნება შემდეგი ძირითადი სასწავლო მოდულები:

  • საარჩევნო უბნის გახსნა და კენჭისყრის დაწყებამდე ჩასატარებელი პროცედურები;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის პროცესში ამომრჩევლის საარჩევნო უფლების რეალიზების უზრუნველსაყოფად;
  • ამომრჩეველთა პერსონალური მონაცემების დაცვა;
  • კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობა;
  • კომუნიკაცია/კოორდინაცია საოლქო საარჩევნო კომისიასთან;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა საარჩევნო უბნის დახურვის პროცესში;
  • საარჩევნო დოკუმენტაციისა და ინვენტარის გადაცემა ძირითადი საუბნო საარჩევნო კომისისიისათვის;
  • კენჭისყრის დღის განცხადებები/საჩივრები.

  საარჩევნო კომისიების წევრთა პროცედურული ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, ტრენინგი ჩატარდება კომბინირებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, მათ შორის, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავების უზრუნველსაყოფად მონაწილეები განახორციელებენ ეპიზოდურ ინსცენირებებს.

  გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების ტრენინგების გრაფიკები იხილეთ ბმულზე. გრაფიკში ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში, ინფორმაცია აისახება დაუყოვნებლივ.

  სრულად

სიახლე