A
A A A
a A

სიახლეები ყველა სიახლე

 • 28 ოქტომბრის არჩევნების შუალედური ანგარიში

  28 ოქტომბრის არჩევნების შუალედური ანგარიში

  19 ოქტომბერი, 2018

  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ ადგილობრივ სადამკვირვებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე მედია წარმომადგენლებს 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების შუალედური ანგარიში წარუდგინა. ანგარიში საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ პირველი აგვისტოდან პირველ ოქტომბრამდე განხორციელებულ საქმიანობას ასახავს.

  თამარ ჟვანიამ პრეზენტაციაზე მოწვეულ სტუმრებს 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის გაწეული საქმიანობა გააცნო. 2018 წელს ცესკომ გაზარდა ონლაინ რეგისტრაციების პროგრამის შესაძლებლობები და გარდა პარტიების წარმომადგენლებისა და საარჩევნო კომისიებში წევრების დანიშვნისა, პირველად, საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის რეგისტრირებულ დამკვირვებელ ორგანიზაციებს მისცა ალტერნატიული, გამარტივებული შესაძლებლობა, დამკვირვებლები დანიშნონ ონლაინ, ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით. ცესკოს თავმჯდომარემ დეტალურად ისაუბრა ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის, საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლების, საარჩევნო პროცესის ორგანიზების, საარჩევნო და სამოქალაქო საგანმანათლებლო პროგრამების, ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს, საარჩევნო პროცესში ჩართულ მხარეებთან თანამშრომლობის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

  „ჩვენი საქმიანობა შეეხება ყველა იმ სასწავლო და სატრენინგო პროგრამას, საორგანიზაციო საკითხს, რომელიც უკავშირდება პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარებას საქართველოში. ანგარიში მოიცავს ყველა იმ სატრენინგო პროგრამას რომელიც განახლებული მეთოდოლოგიით ემსახურება სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიკაციის ამაღლებას, ასევე ჩართული მხარეების მომზადებას. წელს განსაკუთრებული აქცენტი იყო ახალგაზრდა ამომრჩეველზე და მათ აქტიურობაზე. ამავდროულად ანგარიშში ასახულია შშმ პირებისთვის მიწოდებული სერვისები, ასევე ეთნიკური უმცირესობების და სხვა ჩართული მხარეებისთვის, თითოეული ამომრჩევლისთვის მიწოდებული ყველა ის ინფორმაცია და სერვისი, რომელიც მათ თავისუფალ გარემოში არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას შეუწყობს ხელს“, - აღნიშნა თამარ ჟვანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას.

  სრულად
 • შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს პრეზიდენტის არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფის შესახებ ტრენინგები ჩაუტარდათ

  შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს პრეზიდენტის არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფის შესახებ ტრენინგები ჩაუტარდათ

  18 ოქტომბერი, 2018

  საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების თავისუფალ და მშვიდ გარემოში ჩატარების ხელშეწყობის მიზნით, 8-18 ოქტომბრის პერიოდში განხორციელდა საინფორმაციო-სასწავლო კურსი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებისთვის.

  ცესკოს სწავლების ცენტრის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) წარმომადგენლებმა შეხვედრაში მონაწილე  კრიმინალური და საპატრულო პოლიციის საშუალო და მაღალი მენეჯერული რგოლის თანამშრომლებს მიაწოდეს ინფორმაცია შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებზე:  

  • არჩევნების უსაფრთხოების კონცეფცია და საერთაშორისო სტანდარტები;
  • საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობისას უსაფრთხოების მიმართულებით რისკების იდენტიციფირება;
  • რისკების პრევენცია და ეფექტიანი კომუნიკაცია საარჩევნო ადმინისტრაციასა და სამართალდამცავ ორგანოებს შორის;
  • რეაგირების მექანიზმები უსაფრთხო და მშვიდობიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად;
  • არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფა შსს-ს მიერ;
  • არჩევნების პერიოდში შსს მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (პოლიციის ეთიკის კოდექსის მიხედვით);
  • წინასაარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დროს გამოვლენილ სამართალდარღვევათა დახასიათება და მათზე რეაგირების პროცედურული ნორმები (ადმინისტრაციულ სამართლებრივი და სისხლის სამართლებრივი).

  17 ოქტომბერს გამართულ საინფორმაციო შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის - ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრის (OSCE/ODIHR) წარმომადგენლები.

  არჩევნების უსაფრთხოების საკითხებზე საინფორმაციო-სასწავლო კურსი ცესკოს სწავლების ცენტრსა და შსს აკადემიას შორის 2018 წლის 27 სექტემბერს გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდა. აღნიშნული ინიციატივის საფუძველზე სწავლება კრიმინალური და საპატრულო პოლიციის საშუალო და მაღალი მენეჯერული რგოლის 792 პოლიციელმა გაიარა.

  ცესკოს სწავლების ცენტრმა პოლიციელებისთვის ასევე შეიმუშავა დისტანციური სასწავლო პროგრამა, რომელიც არჩევნების უსაფრთხოების საკითხებზე ინფორმაციის მიღების დამატებით რესურსს ქმნის. პროგრამა შსს აკადემიის ელექტრონული სწავლების პორტალსა და სწავლების ცენტრის ვებ-გვერდზეა განთავსებული. აღნიშნულ კურსს ელექტრონული ფორმით კრიმინალური და საპატრულო პოლიციის 8000-მდე თანამშრომელი გაივლის.

  მემორანდუმის ფარგლებში, ცესკოს სწავლების ცენტრმა და შსს აკადემიამ, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდთან (IFES) თანამშრომლობით,  არჩევნების უსაფრთხოების შესახებ საინფორმაციო-სასწავლო კურსი ასევე ჩაუტარა არჩევნებში ჩართულ სხვა მხარეებსაც - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებს. 

  საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ცესკოს სწავლების ცენტრის მიერ შემუშავებული ტრენინგების კონცეფციის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში არჩევნების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებზე სასწალო მოდულს საარჩევნო კომისიების 44 000-მდე წევრი გადის.

  სრულად
 • ცენტრალური, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებმა ეთიკის კოდექსს მოაწერეს ხელი

  ცენტრალური, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებმა ეთიკის კოდექსს მოაწერეს ხელი

  17 ოქტომბერი, 2018

  დღეს, საქართველოს მასშტაბით, ყველა დონის საარჩევნო კომისიების წევრებმა ეთიკის კოდექსს ერთდროულად მოაწერეს ხელი. დოკუმენტზე ხელის მოწერით როგორც ცენტრალური, ისე საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები თანხმდებიან, რომ იმოქმედებენ საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით, საკუთარი ფუნქციების შესრულებისას იქნებიან სამართლიანები, მიუკერძოებლები და დამოუკიდებლები; იქნებიან პროფესიონალები და იმოქმედებენ გამჭვირვალედ; უზრუნველყოფენ საარჩევნო სუბიექტების, ამომრჩევლებისა და საარჩევნო პროცესში მონაწილე სხვა პირებისთვის თანაბარ და სამართლიან საარჩევნო გარემოს.

  „დღეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და მთელმა საარჩევნო ადმინისტრაციამ, 73 საოლქო და 3637 საუბნო საარჩევნო კომისიის ყველა წევრმა, ერთდროულად ხელი მოვაწერეთ ეთიკის კოდექსს, ეთიკის იმ პრინციპებს, რომელიც უნდა იყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის წარმმართველი. ეს გახლავთ პირველ რიგში კანონის პატივისცემა, ჩვენი დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, პროფესიონალური სტანდარტი და პროფესიული საქმიანობა. ამავდროულად უნდა აღვნიშნო, რომ ეთიკის კოდექსი განახლდა და წელს აქცენტი უფრო მეტად გაკეთებულია საჯაროობის პრინციპზე - გამჭვირვალობისა და საჯაროობის ხელშეწყობაზე. კოდექსზე ხელმოწერით ჩვენ, საარჩევნო ადმინისტრაცია, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ სწორედ ამ პრინციპების დაცვით ჩავატარებთ ძალიან კარგად ორგანიზებულ და გამჭვირვალე არჩევნებს“, - აღნიშნა თამარ ჟვანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას.

   

  სრულად
 • შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა

  შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა

  17 ოქტომბერი, 2018

  ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე მუდმივმოქმედი ჯგუფის წევრებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ გახსნა და 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით ცესკოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ისაუბრა. თამარ ჟვანიამ შეხვედრის მონაწილეებს ადაპტირებული საარჩევნო უბნების მონიტორინგის საკითხის შესახებ, ასევე კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნებზე შშმ პირებისთვის საარჩევნო უფლების რეალიზების ხელშეწყობის თვალსაზრისით შეთავაზებულ სერვისებთან დაკავშირებით მიაწოდა ინფორმაცია.

  სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელმა, ცესკოს კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსმა სოფიო სიჭინავამ, 2018 წლის სამოქმედო გეგმის მიხედვით, შშმ პირთა თანაბარი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის მიმართულებით გათვალისწინებული საქმიანობის შესახებ იმსჯელა და აღნიშნა, რომ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სამი ძირითადი მიმართულება - შშმ პირთა ინფორმირება, ადმინისტრაციის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და საარჩევნო უბნების აღჭურვის პროცესში შშმ პირთა საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, უკვე შესრულებულია. ჯგუფის წევრებმა დღესვე საკუთარი რეკომენდაციებიც წარმოადგინეს.

  აღსანიშნავია, რომ ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, მსგავსი ტიპის შეხვედრები საარჩევნო ადმინისტრაციის ინიციატივით, მუდმივად იმართება.

  სრულად
 • საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა III ეტაპის ტრენინგებზე დასწრების სტატისტიკა 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

  საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა III ეტაპის ტრენინგებზე დასწრების სტატისტიკა 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

  17 ოქტომბერი, 2018

  საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სწავლების ცენტრის მიერ შემუშავებული ტრენინგების კონცეფციის შესაბამისად, 12 - 14 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში განხორციელდა საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა III ეტაპის ტრენინგები, რომელშიც მონაწილეობა საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელმა პირებმა მიიღეს.  

  პროფილური სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ შემდეგ ძირითად საკითხებს:

  • საუბნო საარჩევნო კომისიის კომპეტენცია ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების საორგანიზაციო ფუნქციები საარჩევნო უბნის გახსნის პროცესში;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების საზედამხედველო ფუნქციები კენჭისყრის პროცესში და რეაგირება;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების საორგანიზაციო ფუნქციები საარჩევნო უბნის დახურვის პროცესში;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების საზედამხედველო ფუნქციები დათვლის პროცესში და რეაგირება;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების კომპეტენცია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენასა და საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის დოკუმენტაციის გადაცემის პროცესში;
  • კენჭისყრის დღის განცხადება/საჩივრები.

  საარჩევნო კომისიების წევრთა პროცედურული ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, ტრენინგები პრაქტიკული მეთოდოლოგიის გამოყენებით ჩატარდა.

  ჩატარებულ ტრენინგებს ერთი საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის და 5 ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებლები დაესწრნენ:

  • ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრი (OSCE/ODIHR);
  • სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება;
  • ახალგაზრდული ცენტრი - ჩვენი თაობა 1921;
  • დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი;
  • საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი;
  • საქართველოს დემოკრატიული პრინციპებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი.

  III ეტაპის ტრენინგები გაიარა 3637 საუბნო საარჩევნო კომისიის 9478 ხელმძღვანელმა პირმა, მათ შორის ქალი - 7129, კაცი - 2349. დეტალური სტატისტიკა იხილეთ ბმულზე.

  სრულად
 • საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა II ეტაპის ტრენინგებზე დასწრების სტატისტიკა 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

  საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა II ეტაპის ტრენინგებზე დასწრების სტატისტიკა 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

  17 ოქტომბერი, 2018

  საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სწავლების ცენტრის მიერ შემუშავებული ტრენინგების კონცეფციის შესაბამისად, 3 – 11 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში განხორციელდა II ეტაპის ტრენინგები, რომელიც დაეთმო საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა (თითო კომისიიდან 9 წევრი) სწავლებას. 

  პროფილური სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ შემდეგ ძირითად საკითხებს:

  • საარჩევნო უბნის გახსნა და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების წილისყრით განაწილება;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მიერ საქმიანობის განხორცილება კენჭისყრის პროცესში ამომრჩევლის საარჩევნო უფლების რეალიზების უზრუნველსაყოფად;
  • ამომრჩეველთა პერსონალური მონაცემების დაცვა;
  • კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობა;
  • საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მიერ საქმიანობის განხორცილება საარჩევნო უბნის დახურვისა და ხმის დათვლის პროცესში;
  • კენჭისყრის შედეგების შეჯამება საუბნო საარჩევნო კომისიაში.

  საარჩევნო კომისიების წევრთა პროცედურული ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, ტრენინგები ჩატარდა კომბინირებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, მათ შორის, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავების უზრუნველსაყოფად მონაწილეებმა განახორციელეს ეპიზოდური ინსცენირებები. პრაქტიკული სწავლების ფარგლებში, საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები ასევე გაეცნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა კენჭისყრაში მონაწილეობის საკითხებს ვიდეო-რგოლის ჩვენებით და შესაბამისი ინსტრუქტაჟის მიღებით.

  ჩატარებულ ტრენინგებს 2 საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის და 7 ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებლები დაესწრნენ (სულ - 67 დამკვირვებელი):

  • ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრი (OSCE/ODIHR);
  • ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI);
  • საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი  საქართველო;
  • დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი;
  • სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება;
  • ახალგაზრდული ცენტრი ჩვენი თაობა 1921;
  • საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი“;
  • საქართველოს დემოკრატიული პრინციპებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი;
  • ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი.

  II ეტაპის ტრენინგები გაიარა 3637 საუბნო საარჩევნო კომისიის 25355 წევრმა, მათ შორის ქალი - 19319, კაცი - 6036. დეტალური სტატისტიკა იხილეთ ბმულზე.

  სრულად
 • საინფორმაციო-სასწავლო კურსი პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებისთვის

  საინფორმაციო-სასწავლო კურსი პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებისთვის

  17 ოქტომბერი, 2018

  ხმის მიცემის უფლების მქონე ბრალდებულების და მსჯავრდებულების საარჩევნო უფლებების რეალიზების ხელშეწყობის მიზნით, 2018 წლის 15-16 ოქტომბერს ცესკოს სწავლების ცენრტმა, პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრთან თანამშრომლობით, განახორციელა  საინფორმაციო-სასწავლო კურსი პენიტენციური სისტემის წარმომადგენლებისთვის.

  მონაწილეები გაეცნენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა: პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში საარჩევნო პროცესების ორგანიზება, სააგიტაციო მასალების განთავსებისა და ხმის მიცემის უფლების მქონე ბრალდებულების, მსჯავრდებულების ინფორმირების წესი, საარჩევნო უბანზე და გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურები.

  აღნიშნულ საკითხებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიზნით, შეხვედრის მონაწილეები შემდგომ ეტაპზე უზრუნველყოფენ შესაბამისი ინსტრუქტაჟის ჩატარებას პენიტენციური დაწესებულებების სხვა თანამშრომლებისათვის.

  მონაწილეებს გადაეცათ ცესკოს სწავლების ცენტრისა და  პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრის მიერ  შემუშავებული დამხმარე სახელმძღვანელოები.

  საინფორმაციო-სასწავლო კურსი პენიტენციური სისტემის 28 თანამშრომელმა გაიარა, მათ შორის ქალი - 7, კაცი - 21.

  სრულად
 • პრეზიდენტობის კანდიდატების მიერ კანდიდატურის მოხსნის ვადა ამოიწურა

  პრეზიდენტობის კანდიდატების მიერ კანდიდატურის მოხსნის ვადა ამოიწურა

  16 ოქტომბერი, 2018

  დღეს, 18:00 სთ-ზე, საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატების მიერ კანდიდატურის მოხსნის ვადა დასრულდა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 25 საპრეზიდენტო კანდიდატი დაარეგისტრირა, მათგან 19 წარდგენილია პოლიტიკური პარტიის, ხოლო 6 - საინიციატივო ჯგუფის მიერ. კანდიდატურის მოხსნის კანონით დადგენილი ვადის ამოწურვამდე, არც ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატის განცხადება ცესკოში არ შემოსულა. შესაბამისად, საარჩევნო ბიულეტენში შეყვანილი იქნება ყველა, - 25-ვე რეგისტრირებული კანდიდატი.

  დღეს ცესკოში გამართულ საინფორმაციო ბრიფინგზე, ზემოაღნიშნულთან ერთად კომისიის პრეს-სპიკერმა ანა მიქელაძემ მედიას მიაწოდა ინფორმაცია ამომრჩეველთა ერთიანი სიის შესახებ; როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ამოიწურა ამომრჩეველთა სიებში ცვლილებების შეტანის ვადაც. კანონმდებლობის თანახმად, არჩევნების დღემდე ბოლო 12 დღის განმავლობაში აკრძალულია ამომრჩეველთა სიებში ცვლილებების შეტანა.

  „ცესკოს მიერ შეთავაზებული ამომრჩეველთა სიის გადამოწმების ელექტრონული სერვისებით, 10 ოქტომბრის ჩათვლით ისარგებლა და სიები გადაამოწმა 900 000-ზე მეტმა ამომრჩეველმა, ხოლო სიებში მონაცემებთან დაკავშირებით საუბნო და საოლქო საარჩევნო კომისიებს წერილობით მიმართა 988 ამომრჩეველმა. ამომრჩეველთა სიის საბოლოო ვერსიის საფუძველზე, საუბნო საარჩევნო კომისიები  ამომრჩევლებს დაურიგებენ ამომრჩევლის ბარათს მიმდინარე წლის 25 ოქტომბრის ჩათვლით“, - განაცხადა ანა მიქელაძემ.

  სრულად

სიახლე