მაუწყებლების მიერ გამოგზავნილი ინფორმაცია წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების შეთავაზებული გრაფიკისა და სარეკლამო დროის ფასის შესახებ