იურიდიული დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - არჩილ ანასაშვილი

 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი გიორგი კალანდარიშვილი
სპეციალისტი (II კატეგ.) დიანა ზარიძე
შტატგარეშე მოსამსახურე ეკატერინე ჩომახიძე
შტატგარეშე მოსამსახურე ხატია ნაჭყებია
შტატგარეშე მოსამსახურე ზაზა პირველი

 

სასამართლოებთან ურთიერთობის და საარჩევნო დავების განყოფილება

განყოფილების უფროსი გიორგი ძაგანია
სპეციალისტი (III კატეგ.) კახაბერ ნარეკლიშვილი
სპეციალისტი (III კატეგ.) იოსებ ლომაშვილი
სპეციალისტი (II კატეგ.) ნანა ოძელაშვილი
სპეციალისტი (I კატეგ.) ქეთევან ლაბაური
შტატგარეშე მოსამსახურე ნათია მჭედლიძე
შტატგარეშე მოსამსახურე ნინო შავგულიძე