საფინანსო დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - ოთარ ბუსკივაძე

 

 
შტატგარეშე მოსამსახურე-კონსულტანტი   გიორგი ლიპარტია

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება

განყოფილების უფროსი თეა ხუხია
სპეციალისტი (III კატეგ.) ბექა ბეგიაშვილი
სპეციალისტი (I კატეგ.) გიორგი გაბაშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე გიორგი ტარსაიძე
შტატგარეშე მოსამსახურე გურამ დიღმელაშვილი

 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი ჯანსუღ კორძაია
სპეციალისტი (III კატეგ.) ვახტანგ კვატაშიძე
სპეციალისტი (I კატეგ.) შოთა ბოკუჩავა
შტატგარეშე მოსამსახურე ალექსანდრე ქავთარაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე მალხაზ დალაქიშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე ია ბრეგვაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე ნათელა დევიძე
შტატგარეშე მოსამსახურე ლიანა მუხურაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე მარინა მჟავია
შტატგარეშე მოსამსახურე მანანა სამხარაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე შაშიდა სოინ ოღლი
შტატგარეშე მოსამსახურე სარქის კარაპეტიანი
შტატგარეშე მოსამსახურე ვარლამ ყურაშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე შოთა არჯევანიძე
შტატგარეშე მოსამსახურე დიმიტრი ნიკოლაიშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე ზაზა კასპელაშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე ირაკლი ოდიშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე მერაბ მაჭავარიანი
შტატგარეშე მოსამსახურე ავთანდილ ჯინჭარაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე ვანო ქუმსიაშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე მიხეილ მირზაშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე დავით კოხრეიძე
შტატგარეშე მოსამსახურე იოსებ კიკნაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე კახაბერ გელენიძე
შტატგარეშე მოსამსახურე თეიმურაზ მაჭკალიშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე თორნიკე თვარაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე მალხაზ ბაღანაშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე ლერი მჭედლიშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე გიორგი კირეუღიშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე ავთანდილ მიქელაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე ალბერტ გურჯიშვილი

 

ბიუჯეტის მართვის, ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება

განყოფილების უფროსი შორენა კუნდუხაშვილი
მთავარი ბუღალტერი (III კატეგ.) ელენე ვაშაძე
სპეციალისტი (II კატეგ.) შალვა რაზმაძე
სპეციალისტი (I კატეგ.) ანა ცეცაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე აჩიკო პაპიაშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე ნათია ფოფხაძე