საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - ავთანდილ ცისკარიძე  

 

 

პროგრამული უზრუნველყოფისა და კომპიუტერული ქსელების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი რუსუდან ლელაშვილი
სპეციალისტი (III კატეგ.) ბაკურ წურწუმია
სპეციალისტი (III კატეგ.) ვახტანგ კეკელიძე
შტატგარეშე  მოსამსახურე ოთარ ვეშაპიძე
შტატგარეშე  მოსამსახურე გიგა წიკლაური
შტატგარეშე  მოსამსახურე დავით ბარამიძე
შტატგარეშე  მოსამსახურე არჩილ ტორონჯაძე
შტატგარეშე  მოსამსახურე გიორგი სარალიძე

 

 

მონაცემთა ბაზების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი ვიქტორ კახნიაშვილი
სპეციალისტი (II კატეგ.) ეთერ თამაზაშვილი
სპეციალისტი (I კატეგ.) ნანა დადიანი
სპეციალისტი (I კატეგ.) სალომე ზარნაძე
სპეციალისტი (I კატეგ.) ანა მარგველაშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე მარიამ კენკაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე მარინა ნანიტაშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე ტარიელ ნათენაძე