კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - სოფიო სიჭინავა

 

სპეციალისტი (III კატეგ.) ივეტა ჭელიშვილი
სპეციალისტი (II კატეგ.) ქეთევან ვარდანაშვილი
სპეციალისტი (II კატეგ.) ნიკოლოზ პროსტოსერდოვი
სპეციალისტი (I კატეგ.) ნანუკა ქურხული
შტატგარეშე მოსამსახურე შორენა ქავთარაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე ზურაბ კაციტაძე