შიდა აუდიტის სამსახური

 

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი ვალერიან მაისურაძე
სპეციალისტი (II კატეგ.) ირაკლი კახნიაშვილი
სპეციალისტი (II კატეგ.) მარინე ფირცხალაიშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე-კონსულტანტი კობა ცერცვაძე