ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი თამარ შუკაკიძე
სპეციალისტი (I კატეგ.) ირმა შარვაძე
სპეციალისტი (I კატეგ.) თამარ რევაზიშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე ანა ცხადაძე
შტატგარეშე მოსამსახურე ნინო უძილაური
შტატგარეშე მოსამსახურე ნათია თუთარაშვილი