თანაშემწეები, მრჩევლები და ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი/სპეციალისტი

 

თავმჯდომარის მრჩეველი თამაზ შარმანაშვილი
თავმჯდომარის მრჩეველი ანა მიქელაძე
თავმჯდომარის თანაშემწე თამარ გლურჯიძე
მოადგილის თანაშემწე თეა მეტონიძე
შტატგარეშე მოსამსახურე მერაბ მერაბიშვილი

 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი კახაბერ ჟამურაშვილი
ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი ირაკლი თვალიაშვილი