დასრულდა განაცხადების მიღება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატში გამოცხადებულ კონკურსში