26 დეკემბრის სხდომაზე არჩეული საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისია:

1. ნატო ავალიშვილი.