დასრულდა საბუთების მიღება №20 რუსთავის, №41 ნინოწმინდისა და №63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრის ვაკანტურ თანამდებობებზე