დასრულდა სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში

 

 

 

 

 

 

კონკურსანტთა ჩამონათვალი: