A
A A A
a A

MSK-nin 2017-ci il 21 avqust №30/2017 qərarı ilə təsdiqlənib / MSK-nin 2017-ci il 21 avqust №31/2017 qərarı ilə təsdiqlənib