A
A A A
a A

13 ივნისის სხდომაზე არჩეული საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრები

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისია:

პაატა ასლანიშვილი

 

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია:

სოფიო დარჯანია

 

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია:

ხატია აბშილავა

 

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისია:

ელისო გვაზავა