ევროპის საარჩევნო მოხელეთა ასოციაციის მეთვრამეტე ყოველწლიური კონფერენცია და შედეგები