მოკლედ ევროპის საარჩევნო მოხელეთა ასოციაციის შესახებ