ევროპის საარჩევნო მოხელეთა ასოციაციის მეცხრამეტე კონფერენცია საქართველოში ჩატარდა