A
A A A
a A

13 მაისს №67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის №67.27 ცაიშის თემის ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში საკრებულოს შუალედური არჩევნები გაიმართება

13 მაისს საკრებულოს შუალედური არჩევნები გაიმართება